Annons

Olika öden för kyrkliga föremål

I april 2012 tog kyrkorådet i Landskrona församling ett beslut om att sälja Örja kyrka till Dennis Thott, som kommer att använda den som privatbostad. Arbetet med att iordningställa lokalerna pågår för fullt. Det finns dock en del föremål som man inte får flytta hur som helst.

Beträffande de två kyrkklockorna godkänner Länsstyrelsen att lillklockan ska få en ny plats i Landskrona församlingshem och storklockan som är gjuten 1744 kommer tillsvidare att placeras på golvet i Örja kyrkas långhus.
Församlingen ansökte om tillstånd att få skänka dopfunten till Svenska S:t Mikaels kyrkan i Tallinn. Trots att Nationalmuseum i Stockholm godkände detta i oktober 2012, fick församlingen avslag från Länsstyrelsen, som beslutade att dopfunten ska överföras till Lunds Universitets Historiska Museum, där den ska förvaras i ett stängt förråd
– Det är förvånande att dopfunten ska låsas i ett förråd på Gastelyckan i Lund, säger kyrkoherde Bengt Karlgren i en kommentar till Länsstyrelsens beslut.
– Det hade varit ett bättre alternativ att använda den i Svenska S:t Mikaels kyrkan, så som det var tänkt. Dopfunten är bara till dels medeltida, på 1900-talet reparerades den och fick en fot av betong.

Annons
 

Länsstyrelsen godkände däremot att församlingen skänker Örjas mässingskronor till Tallinn samt att offerkistan som stått i Örja, framöver kommer att stå i Landskrona församlingshem.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser