Annons

Jobben först för S-ombud

Jobben och vinster i välfärden är de kanske två viktigaste frågorna för Alinda Zimmander och Jonas Esbjörnsson som kommer att representera Landskrona Arbetarekommun vid den socialdemokratiska partikongressen som äger rum den 3-7 april 2013 på Svenska Mässan, Göteborg.
– Från Landskrona kommer två motioner i vilka vi säger nej till vinster i välfärden, skattemedel skall inte gå till att berika riskkapitalister, poängterar Alinda Zimmander.
– För mig är jobben den enskilt viktigaste frågan. Den handlingsförlamning som präglar såväl Alliansregeringen i Stockholm som den lokala Fyrklövern är skrämmande, sägerJonas Esbjörnsson och tillägger att jobben har bäring på allt annat som exempelvis kvaliteten i skolan och välfärden.
– Att ha ett jobb att gå till ger frihet att utvecklas som människa och utgör grunden för en positiv samhällsutveckling.

Från Skåne kommer totalt 35 ombud och på kongressen kommer 1913 motioner att behandlas varav 428 är från skånska arbetarekommuner. Dessutom skall förslaget till nytt partiprogram upp på dagordningen, något som gjordes senast på kongressen i Västerås 2001.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser