Annons

Ett öppet vattentorn ska utredas

Marko Huttunen vände och vann igår kväll i vattentornsfrågan. Det blir en utredning som ska ta ställning till om det är möjligt att åter öppna upp ”nya” vattentornet för allmänheten detta sedan moderaten fått oväntat stöd i kommunfullmäktige från socialdemokraterna och sverigedemokraterna.

Det fanns på förhand inte mycket som talade för att moderaten Marko Huttunens motion ”För ett öppet vattentorn” skulle få ett annat besked än att den ansågs besvarad när den igår var uppe till debatt i kommunfullmäktige. Det var nämligen det svaret den fick av en enhällig kommunstyrelse för drygt två veckor sedan. Ett svar från de tretton KS-ledamöterna som Marko Huttunen i sig tyckte var oförskämt och rent av ”hånfullt” och menade att teknik- och serviceförvaltningen hjälpligt undersökt saken och att det på inget sätt motsvarade den utredning som han efterlyste i motionens enda att-sats.

Annons
 

Först upp i talarstolen var Niklas Karlsson (S) och det var tydligt att polletten nu trillat ner.
– Det som motionären begär är att det görs en utredning. Vi har grävt oss ganska långt ner i skyttegravarna om vi inte ens kan bifalla detta. Det finns inte ett enda rationellt argument för att avslå den, underströk oppositionsledaren och redan innan motionären själv nått fram till talarstolen var ställningen reducerad efter det oväntade stödet från S.

Åter skulle moderaten äntra talarstolen och framföra ännu ett numera ”klassiskt Huttunen tal”. Hördes rent av inte en applåd eka i den i övrigt knäpptysta salen?
Marko Huttunen redogjorde pedagogiskt för motionens tillkomst och hur denna som han själv uppfattar ”partipolitiskt obundna fråga” är ett kärt samtalsämne och en önskan hos en majoritet hos Landskronaborna, något hans egen Facebookgrupp även vittnade om.
– Den krassa verkligenheten och sanningen är den att jag sitter i den här församlingen för att Landskronaborna, i en kombination hade alldeles för litet förtroende för det parti jag representerar samtidigt som de hade förtroendet för mig, påminde Marko Huttunen ledamöterna om.
Det var som bekant hans personvalskampanj ”För Landskronas bästa” som tog honom från en 14:e plats listan till nummer två bland stadens moderater.
– Det väljarna bett om, ska ske och jag är bunden vid mitt vallöfte, underströk Marko Huttunen som alltså hade öppnandet av vattentornet som en valfråga.

För att ge kommunstyrelsen sitt stöd gick sedan Bo Lundgren (FP) upp i talarstolen men såg mest ut som Ulf Lundell gjorde sedan att gått på scen efter den amerikanske clownen Jango Edwards.
– Det är inte lätt att stiga upp här efter en sådan talare. Vet inte riktigt var jag ska börja svara…, sa han som även är ordförande i teknik- och servicenämnden vilka enhälligt ansett motionen besvarad. Framtida service och underhåll av tornet skulle försvåras om allmänheten gavs tillträde var dock andemeningen i det svar som gavs.

Markos partikollega och bänkgranne Björn O Persson argumenterade sedan mot motionen och åberopade såväl säkerhetsaspekter, bemanning av tornet, renoveringsbehov som krav på livsmedelshygien.
– Det är inte förenligt med kraven på hur vi ska behandla vårt dricksvatten, sa han.
– Låt en utredning då komma fram till detta, kontrade Marko Huttunen.

SD begärde därefter ajournering och efter denna kom man tillbaka och yrkade bifall till motionen. Stefan Olsson (SD) passade även på att rikta stark kritik mot hur motionen behandlats.

Vänsterpartiets Henning Süssner Rubin fick sista ordet i debatten och passade på att berömma motionären för ett ”sagolikt bra tal” samt baissa behandlingen som motionen fått innan han sammanfattade beslutet.
– Det kan inte vara problem med demokratin i den här staden.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser