Annons

Fler ska få riktigt bredband

Under första kvartalet 2013 lanserar Landskrona Energi en uppdaterad stadsnätsportal med erbjudanden och nya tjänster. Nästa steg är att lansera en marknadsplats där kommuninvånarna i Landskrona bland annat kan gå in och anmäla sig som ambassadörer för att vara med att påverka vilka områden som först ska byggas ut med fiber. Lanseringen planeras ske under andra kvartalet 2013.
– Konceptet har testats i en annan kommun under 2012 med ett mycket gott resultat. Landskrona Energi behåller sin lokala teknikplattform och kompetens men får samtidigt tillgång till funktioner i SkåNets så kallade BAS-plattform, säger stadsnätschef Patrik Gillsvik på Landskrona Energi och förklarar att SkåNet ägs av Region Skåne samt Kommunförbundet Skåne och verkar för att Skånes invånare och företag ska få tillgång till riktigt bredband och där BAS står för Bredband för Alla i Skåne och syftar till att öka antalet fiberanslutna hushåll.

Landskrona Energi ser flera fördelar med samarbetet. Framför allt som en garanti för att Region Skåne står bakom målsättningen med att överträffa regeringens mål för bredband, men också som ett sätt att engagera de eldsjälar som finns inom kommunen.
– Vi tror att fler kommuner kommer att hänga på så att hela Skåne kan kopplas i ett helt öppet nät med gemensamma tjänster och funktioner, avslutar Patrik Gillsvik.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser