Annons

Simkunnigheten i årskurs 2 ökar

Nu vänder det uppåt och barnen i årskurs 2 visar på bättre simkunnighet. Det är ett glädjande besked som kommer av hårt arbete från barnen och bättre metoder från skola och kommun.

Simkunnigheten för barn i årskurs 2 i Landskrona har ökat jämfört med de senaste två åren. Mätningarna under simundervisningen ser till hur många av barnen som klarar att simma 25 meter och i höstas uppnådde 73 % målet, vilket är en klar förbättring jämfört med föregående höst som låg på 67 %.
Nytt för hösten 2012 var även att det fördes statistik över hur många av barnen som kunde simma 200 meter. Även där kan man se ett positivt resultat med 51 % av barnen som klarade utmaningen.

Annons
 

Som grund till framgången ligger bland annat stödundervisning och ökade krav.
– Vi har i skolan i Landskrona högre ambitioner än de nationella kursplanerna. 200 meters målet är nationellt ett krav först i årskurs 6. Våra ambitioner ger en högre simkunnighet hos våra barn i staden, säger Tomas Johansson, chef på utbildningsförvaltningen.
– Det är glädjande att så många klarade 200 meter. Jag tror att de ökade kraven stimulerar barnen och får fler att lyckas. Nu ska vi fortsätta att utveckla våra metoder och planera så att vi blir ännu bättre, avslutar Göran Nyström chef på fritids- och kulturförvaltningen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser