Annons

Resursskolor under utredning

”Landskrona Stad har tagit ett beslut om att stänga ner Villans Resursskolan”. Så står det att läsa på en nystartad protestgrupp på Facebook. Något beslut om att stänga skolan finns dock inte i dagsläget enligt de ansvariga på kommunen.
– Det är nog någon som är orolig för framtiden och det har jag förståelse för. Det ligger nämligen till så att vi håller på att se över samtliga resursskolor. Det finns alltså en pågående utredning men jag vill poängtera att inga beslut är fattade, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen i Landskrona stad.

Resursskolan, som idag har åtta elever, riktar sig till högstadieelever vars skolgång blivit lidande av sociala, emotionella eller kunskapsrelaterade problem vilka påverkat elevens skolgång. Eleverna som kommer till resursskolan Villan, som ligger på Vattenverksallén, har därför många gånger inte erhållit godkända resultat eller uppnått adekvat måluppfyllelse i den anpassade undervisningsgruppen/undervisningssituationen på hemskolan.
– Målet är att samtliga elever ska nå målet för grundskolan och just nu utreder vi hur detta kan göras bäst, förklarar utbildningschefen och bedyrar att det inte är en fråga om ekonomi.
– Det är inte fråga om några besparingar utan vad som är bäst för eleverna. Vi kommer inte att spara några pengar på eventuella förändringar.

Annons
 

Någon gång till hösten räknar Tomas Johansson med att utredningen ska vara klar och innan dess tas inga beslut.
– Det betyder att det med största sannolikhet inte kommer att ske några som helst förändringar under 2013.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser