Annons

S efterlyser konsensus

Det är många som tycker och tänker i fråga om de nerskärningar som är föreslagna att genomföras på lasarettet i Landskrona. Klockan 11 på fredagsförmiddagen kallade de båda regionspolitikerna och socialdemokraterna Lars Wallstén och Eva Örtegren till en presskonferens vid ingången till lasarettet.
– Vi vill uppmana till samling. Att Cecilia Brorsson inte kommer att gå emot förslaget från sina allierade i regionen vet vi men i övrigt upplever vi att de flesta drar åt samma håll och därför sträcker vi nu ut en hand så att vi kan göra gemensam sak, säger Lars Wallstén.
– Det har fungerat tidigare och vi hoppas att det kommer att göra det även nu. Vi inom vårt parit kommer att ha ett medlemsmöte på måndag och då kommer vi naturligtvis även att diskutera frågan och även se om det kan bli aktuellt med någon typ av aktion.

Lars Wallstén tänker tillbaka på de demonstrationer som hölls för 12 år sedan då stora förändringar var på gång.
– Vi arrangerade bland annat demonstrationer med visselpipor och då var samtliga partier i stan med. Men det var skillnad då. Vi snackade över blockgränserna på ett annat vis. Jag hoppas dock att vi kan lägga allt annat tjafs åt sidan och hitta konsensus i just denna frågan.

Annons
 

De båda politikerna är rädda för att beslutet om att stänga ner operationsavdelningen i Landskrona kommer att fattas utan att oppositionen får säga sin mening.
– Man tycker att det är självklart att en så stor fråga skulle behandlas i regionsfullmäktige men i det här fallet är vi inte säkra på att det blir så. Vi tycker oss se ett mönster här. De vill helt enkelt vara säkra på att förändringarna drivs genom och därför försöker de klubba beslutet vid sidan om, säger Eva Örtegren och hennes partikollega skakar på huvudet och ställer en retorisk fråga.
– Man kan ju fråga sig vad ont Landskrona har gjort för att drabbas gång på gång. De styrande i regionen har stängt en av våra vårdcentraler, sett till att vi inte får någon vänthall vid stationen och nu detta. Dessutom vet vi att de är och letar efter besparingar i kollektivtrafiken och vi har fått signaler på att det kan bli aktuellt med neddragningar inom Ventrafiken.

Eva Örtegren är väl medveten om att det är ekonomi som gäller.
– Istället för dessa ideliga besparingar så föreslår vi en skattehöjning på 60 öre. Det hade gjort att vi kan fortsätta att ha en bra sjukvård i staden och dessutom planera för att förbättra den i framtiden.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser