Annons

Kassakroken klar den 1 maj

Ett par veckor innan jul påbörjades arbetet med att renovera kajerna vid Kassakroken, det vill säga den del av småbåtshamnen som ligger längst in i Nyhamn. Om allt går som det ska så kommer den första båten att kunna lägga till den 1 maj. Sammanlagt kommer kostnaden för renoveringen att hamna på cirka 6,5 miljoner kronor.
– Hittills har det inte varit några problem så jag tror att tidsplanen kommer att hålla. Idag börjar arbeten med pålar och spont, säger Bertil Nilsson på teknik- och serviceförvaltningen.

Att iordningställa ytorna runt kajplatserna tar dock lite längre tid.
– Kajytorna med grus och gräsytor mot norr och öster, som skall återställas till samma utseende som förut skall vara färdigställda den 1 juni. Eftersom merparten av ytorna på västra sidan inte kan påbörjas förrän cirka den 1 augusti då PEAB:s pågående husbyggnation beräknas vara klart, dröjer det till den 4 oktober som stensättningsarbetena upp till Badhusgatans blir färdiga.

Annons
 

Tidigare fanns det plats för 31 småbåtar i den aktuella delen av hamnen men i framtiden räknar man med att större båtar kommer att hyra kajplats.
Det är planerat för 19 platser med cirka 2,9 meters bredd och 7 större platser med cirka 4 meters bredd samt plats för räddningsbåten.

Uthyrningen av den tidigare färdigställda delen av marinan sköts av ett privat företag. På Kassakroken är det dock kommunen som står för hanteringen.
– Det är mestadels Gråens koloniägare och andra Landskronabor som hyr platser i kassakroken och därför sköter vi detta, säger den ansvarige Claes-Göran Jagenroth och aviserar för en eventuell prishöjning.
Tidigare har de som hyr på Kassakroken betalt två tredjedelar av hyran men jag har anledning att tro att denna rabatt kommer att försvinna. De som tar detta beslutet är dock teknik- och servicenämnden. Därför kan jag inte säga något säkert.

När resten av den tilltänkta marinan byggs färdigt vet ingen idag.
Den fortsatta utbyggnaden av Östra Nyhamnskajen och Sockerbrukskajen, det vill säga båda sidorna om före detta Venterminalen, samt bro över till Nyhamn beror på när exploateringen av Jönsaplan kommer igång, avslutar Bertil Nilsson.


Tempot är högt och arbeet med kajerna pågår långt in efter att mörkret lagt sig.


Hamnen kommer även att mudras för att mer djupgående fritidsbåtar ska kunna lägga till i hamnen.


Skiss på framtida markbeläggningen runt Kassakroken.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser