Annons

Stadsutvecklingsbolaget tar form

Så smått börjar pusselbitarna falla på plats i Landskrona stadsutvecklingsbolag AB, även om en bit plötsligt saknas i och med att den nyligen sparkade stadsdirektören ingick som en av sju styrelseledamöter.

Ett första styrelsemöte är avverkat och på detta utsågs Kenneth Håkansson, tidigare VD på HSB Landskrona, till styrelseordförande.
– Jag har fått styrelsens uppdrag att påbörja arbetet med att rekrytera en VD för bolaget och först i det ledet står att upprätta en VD-profil. Den aktuella personen bör vara väl förtrogen med fastighetsbranschen samtidigt som det finns en bra inblick i hur det fungerar i en kommun. Jag hoppas vi kan komma till skott i februari, säger Kenneth Håkansson som dessförinnan reser till Thailand med svenska fotbollslandslaget som ska delta i King’s Cup.

Annons
 

Väl hemma igen hoppas han att det nybildade bolaget sedan ganska omgående kan ha ett styrelsemöte.
– Det är viktigt att komma igång och att vi kan hålla ett högt tempo, säger han och hoppas på en relativt snabb rekryteringsfas.
– Så snart en VD och organisationen runt denna är på plats så måste även arbetet med att konkretisera bolagets arbetsuppgifter tecknas ner.
 
Bolagets syfte, är som vi tidigare redogjort för, att utveckla stadsdelarna Öster och Centrum.
För ändamålet har kommunfullmäktige gett klartecken åt att gå in med 95,5 miljoner kronor samtidigt som fem privata bostadsbolag går in med sammanlagt 4,5 miljon kronor.

När nu uppsagda stadsdirektören Christer Pålsson varit anställd i tre veckor fick han i fullmäktige vara med om när ett brett stöd gav sin välsignelse till att kommunen skulle bilda stadsutvecklingsbolaget tillsammans med bostadsbolagen. Det var först när kommunens fyra representanter i styrelsen skulle väljas som blodtrycket steg hos politikerna.
Det fanns nämligen fem namn på förslag och hur valet skulle förrättas var man totalt oeniga om. Mitt i detta satt alltså den nyanställde Christer Pålsson och var föreslagen på en av platserna. Efter en hätsk debatt bordlades valet. Vid det kommande KF valdes dock Christer Pålsson efter att fullmäktige fått reda ut en del teknikaliteter kring vad och hur proportionella val fungerar.  Nu är alltså frågan om Christer Pålsson avsagt sig detta uppdrag?
– Detta är en fråga vi inte äger i styrelsen men mig veterligen har Christer ännu inte gjort detta, säger Kenneth Håkansson.
– Men jag ser inga problem i detta. Vanligen är det så att eftersom uppdraget följer med ens tjänst så avsäger man sig detta då man inte längre tjänstgör på den positionen, avslutar Kenneth Håkansson.

Det lär alltså med all sannolikhet bli en ny debatt i fullmäktige om vem som ska inneha den fjärde politiskt tillsatta posten i stadsutvecklingsbolaget. Sedan tidigare sitter Torkild Strandberg (FP), Börje Andersson (-) och Niklas Karlsson (S).

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser