Annons

Frågor om miljöenkät

Idag har Sverigedemokraterna interpellerat miljönämndens ordförande Lilian Håkansson (MP) med anledning av den miljö- och hälsoundersökning som gjordes i somras och som redovisats strax innan jul.
Frågorna handlar om en mängd saker, som jag har svårt att se miljöförvaltningen berörs av. Det tydligaste exemplet på detta är frågorna om partisympatierna hos de svarande, skriver Stefan Olsson (SD) i interpellationen och vill även ha svar på bland annat vad som är syftet med enkäten och vad den kostat samt varför frågor om olika projekt finns med.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser