Annons

Betygen fortsätter stiga för nyanlända

Betygen fortsätter stiga för de elever som varit i Sverige kortare tid än fyra år. Förra årets betygssnitt var 33% högre än året dessförinnan. Nu är årets höstbetyg nästan 20 meritpoäng i genomsnitt högre än höstbetygen i fjol.
Lärarna har en mycket central roll när det gäller elevernas kunskapsutveckling. Dammhagskolan har ett starkt fokus på att undervisningen är mycket viktig för eleverna. Det har skapats en kultur där lärandet och kunskapen är i centrum, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

 Arbetet i introduktionsklasserna på Dammhagskolan fokuserar starkt på språkutvecklingen hos eleverna. Undervisningen i svenska och modersmål blir mycket betydelsefulla för övriga ämnens undervisning och resultat.
– Elevernas prestationer och personalens insatser är beundransvärda. Vi är oerhört stolta över den framgångsrika undervisningen i introduktionsklasserna, säger Lisa Flinth (FP) utbildningsnämndens ordförande.   

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser