Annons

Torkild om uppsägningen

Det var fler journalister än vanligt som slutit upp vid presskonferens efter dagens möte i  kommunstyrelsen.
– Jag förstår att ni inte är här för att ni är nyfikna på vår fjärrvärmeledning som vi beslutat om idag, inledde KS-ordförande Torkild Strandberg (FP) lite skämtsamt pressmötet och blev omgående allvarlig. Efter en kortare kommuniké som i stora drag bestod i att mötet beslutat att entlediga stadsdirektören, lämnades ordet fritt att ställa frågor. Landskrona Direkt inledde.

Röstsiffroran 8-5 skvallrar inte om några större sensationer men har du ställt ultimatum till ledamöterna?

–  Ja, det har jag gjort. Betänk själv att du är kirurg och ber om skalpell men får en flintyxa. Då kan man inte fortsätta. Jag tycker inte detta är något konstigt. Det borde fler göra.

I förrgår gick du personligen in och ensam entledigade stadsdirektören. Vad gav dig rätt att göra det?
– Jag har rätt att göra en uppgörelse med Christer Pålsson i enlighet med det KS-beslut som en gång fattats. Och det var en sådan uppgörelse jag försökte få till stånd. Det ville inte Christer Pålsson, vilket jag beklagar. I den situationen fattade jag ett beslut i enlighet med den delegation kring brådskande ärenden som kommunstyrelsens ordförande har.

Annons
 

Varför var det så pass bråttom att det inte kunde vänta två dagar till det ordinarie KS-mötet?
– Det som var brådskande var att media redan hade långtgående artiklar där stadsdirektören uttalar sig, i en situation där en uppgörelse ska försöka nås, där kommunledningens auktoritet ifrågasätts även internt, så krävdes det att det beslutet fattades och var tydligt. Det handlar lika mycket om trovärdigheten för organisationen som ur ett mänskligt perspektiv för Christer Pålsson.

… men kunde det inte väntat tills idag?
– Med medias representanter och oppositionens företrädare utanför rummet när jag som kommunstyrelsens ordförande försöker få till stånd en överenskommelse där vi är överens om tjänstens upphörande, då blir situationen till sist ohållbar. Det här är en djupt olycklig situation som jag gärna önskat att vi sluppit.

När stod det klart att du och Christer inte talade samma språk?
– Det är en fråga som nästan är omöjlig att svara på. Det handlar om en relation.  Och i alla relationer är det nog så att man inte kan sätta en viss punkt, datum eller klockslag för när relationen slutar att fungera på ett bra sätt. Detta är inget statsiskt utan något som är i rörelse, men tanken om att vi skulle kunna hamna i detta dök nog upp strax innan jul.

Vad kan då ha hänt som är så kraftigt att man redan efter endast lite drygt tre månaders arbete  måste lämna en tjänst som man dessutom så otroligt noggrant tillsatt?
– Jag vill inte för djupt eller i detalj gå in och diskutera detta. Det handlar om en mänsklig relation. I alla avtal som en vi haft med en stadsdirektör så är det tydligt att det är jag som är hans chef. Enkelt uttryckt. Det är till mig han rapporterar och det är av mig han får sina arbetsuppgifter. Kring detta resonerade vi också innan anställningen. Löpande har jag känt att jag inte får de svar, de planer, de beställningar jag begärt. De blir inte utförda.

Med andra ord han levererade inte?

– Precis. Till sist kommer man till en punkt där man inte får de levareanser man beställt utan också måste göra prognoser framåt – är det rimligt att jag kommer att få dem?

Vad beställde du som inte levererades?
– Det handlade om organisatoriska frågor.

Vilka?
– Jag vill inte gå in på det. Det är möjligt att vi måste göra det senare…

Finns det skäl till varför du inte vill konkretisera mer än just meningsskiljaktigheter och bristande förtroende?
– Jag vill hålla detta ganska principiellt och inom den relation som stadsdirektören och kommunstyrelsens ordförande har oavsett vem som innehar dessa posterna. Det handlar alltså inte om Torkild och Christer. Det här är grunden som jag högst ovilligt har fattat. Alla förstår att detta sker inte om man inte kommit till vägs ände.

Förstår du att medarbetare kan tolka detta som att, tycker man inte som den politiska ledningen så får man gå?
– Så kan man tolka det men så arbetar vi inte.

Har avskedet något med Norra Borstahusen att göra?
– Nej!

… stadsbyggnadsnämnden?
– Nej!

Såväl från oppositionen som från Christer Pålsson har det funnits signaler om det kan finnas en informell maktstruktur i huset. Hur ser du på det?
– Kommer man med så grava anklagelser så måste man belägga det. Om man påstår att här fattas informella beslut som växlar ut i det jag säger. Då är det allvarligt och då vill jag ha belägg för det.

– Jag har en lång rad relationer med människor som har en betydelse för den här stadens utveckling. Människor vars kompetens är användbar för den här staden. Jag har vid en handfull tillfälle bjudit in, understryker bjudit in, Börje Andersson  och stadsdirektören, någon gång även med Stefan Johansson för att få Börjes perspektiv på den här stadens utveckling. Vi varje sådant tillfälle har Christer Pålsson framfört sitt tack till Börje för förmånen att få delta i de mötena. För att citerar Christer ”för att jag fått lära mig det här”.

Det är den rollen Börje haft?
– Ja. Börje fattar i formell mening bara beslut som stadsbyggnadsnämndens ordförande. Ett begränsat  men viktigt område. Några andra beslut fattar inte han. Jag får känslan att detta ofta kommer att handla om en udda person. För det är han. Hans uppträdande på den politiska arenan har man synpunkter på. Jag vet att det var ett vågspel för mig att ta in en sådan udda fågel i en annars ganska homogen miljö. Han har likt andra politiker i staden en  uppsättning egenskaper som den här staden drar nytta av. Jag tänker faktiskt fortsätta lyssna på Börje Andersson, på tjänstemän i huset och på andra politiker. En sak är klar. Det är jag som avgör. Inte Torkild utan kommunstyrelsens ordförande. Jag är väldigt noga att skilja på personen och den rollen jag har.  Det är KS-ordförande som avgör vilka råd han lyssnar på och vilka han väljer att bortse ifrån. Den tråkiga sanningen är dock att jag oftast bortser från dem. Ingen av ”rådgivarna” har nämligen att ta hänsyn till det jag har, att väga samman en fruktansvärt massa intressen och ställa det här mot en kostnad för skattebetalarna.

Åter till kärnan. Har det brustit i rekryteringen?

– Det är ju uppenbart.

Vad kommer det att kosta att lösa ut Christer Pålsson?
– Ekonomisk kan jag inte svara på den frågan idag. Det rör sig om sex plus sex månadslöner. Du är lika bra på att summera som jag.

Drygt en miljon vill säga..
– Där omkring.

Finns det en risk att det kan kosta mer om detta dras vidare till Arbetsdomstol?
– Jag har lärt mig en sak i den här rollen och man ska vara mycket försiktig i att uttala sig om saker man inte begriper. Det har en tendens att bita en i nacken vid ett senare tillfälle. Men det är på det viset att Christer Pålsson har ett avtal som är formulerat på så sätt att han kan sägas upp.

Tre kommunchefer och en drös andra medarbetare i ledande positioner har fått avgångsvederlag. Varför blir det inte bättre?
– Det här är väldigt svårt. Vi måste också konstatera att vi gjort ett antal rekryteringar på väldigt hög nivå. Vi har misslyckats i ett antal fall. Det är olyckligt. Det måste få större konsekvenser än att vi bara använder en annan firma när vi ska rekrytera personal. Jag tror att vi måste se över hela vår interna struktur för  hur vi arbetar med chef- och kompetensförsörjning. Och även utveckling av befintlig personal. Vi måste ta tag i den frågan på allvar. Frågan sätter ljuset på något som är helt korrekt och det tar jag ansvar för. Kom också ihåg att vi gjort några väldigt, väldigt lyckade rekryteringar som sätter ljuset på hur viktigt det är med rätt person på rätt plats. Jag kan nämna exempel som Tomas Johansson, Per-Fredrik von Platen och ett antal sådana rekryteringar till som är riktiga framgångsfaktorer för den här kommunen.

Hur känner du att ditt förtroende är hos förvaltningscheferna?
– Jag träffade de igår och vi hade ett mycket gott och förtroendefullt samtal.

Blir det en ny rekryteringsprocess för kommande stadsdirektör eller det är i praktiken redan klart att Stefan Johansson tar vid?

– Jag kommer att föreslå kommunstyrelsen att anställa Stefan Johansson som stadsdirektör med fulla mandat.

Då är det slut med uppsägningarna nu?
– Jag ser inget sådant framför mig.  Jag kan dock inte svara för vad chefer ute i organisationen har för relation till sin personal.

Staden står i begrepp att anställa en näringslivschef, en ny miljöchef och omsorgschef, de som sett Landskrona som en tänkbar arbetsgivare, hur tror du dom ser på staden idag, hur är förtroendet?

– Väldigt många som arbetar i den här verksamheten förstår precis vad som hänt. Jag skulle rekommendera er att kontakta Sveriges kommuner och landsting för att ta reda på hur vanligt det är med entlediganden för stadsdirektörer. Jag har själv gjort detta och väntar på svar. Sen vore jag dum om jag inte insåg att detta inte gynnar våra förutsättningar vid en rekrytering.

Under presskonferensen tar Torkild Strandberg själv upp den ”lista” som figurerat hos Landskrona Direkt och annan media. Frågan har varit om det finns en ”lista” över anställda som borde bytas ut.
– Jag har fått frågor om svarta listor och annat. Det finns inga sådana. Det skulle vara möjligt att någon med ett snurrigt huvud sitter och kör dödslistor i det här huset. Jag känner inte till  dom. Får jag redan på vem dom är eller hur de ser ut så tänker jag omedelbart agera mot en sådan person.

Att det skulle finnas en personlig schism förnekar Torkild Strandberg.
– Det här handlar inte om ett bråk. Det finns inget personligt i detta. Vi har aldrig haft en kontrovers. Det handlar istället om förmågan att utföra arbetsuppgifterna jag ålagt honom.

Vad är det bästa för Landskrona nu?

– Ett fokuserat och målmedvetet utvecklingsarbete. Fokus på sakfrågor. Arbetsro, avslutar Torkild Strandberg.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser