Annons

Årets företagare manar till olydnad

Gårdagens avskedande av stadsdirektör Christer Pålsson rör upp känslor.
En ärligt bekymrad Landskronit är Tord Ohlsson, ägare av företaget Parajett. Han ber om att få tala ut i Landskrona Direkt.
– Jag är helt prestigelös och har varken något att vinna eller förlora men nu har det gått för långt. Vi är flera företagare och landskronabor som reagerat starkt på det inträffade. Jag vill påstå att gårdagen kändes jäkligare än när BoIS föll ur Allsvenskan. Detta skadar stadens anseende, i hela landet, poängterar Tord Ohlsson och oron går inte att ta miste på.
 
Frågorna staplar han på varandra.
– Var är lojaliteten hos de kommunanställda idag?, säger  han och funderar.
– Vem vågar ta en anställning i Landskrona efter detta? Risken är också stor att duktiga medarbetare i förvaltningarna kommer att söka sig till andra kommuner. Det inget utvecklande klimat med den otrygghet som idag uppenbarligen råder i stadshuset.

I morgon, torsdag samlas kommunstyrelsen för årets första möte. I skrivande stund kl. 16 på onsdagen finns ärendet om stadsdirektörens avsked inte med på dagordningen. Frågan är om det dyker upp imorgon och vad som då sker.
– Jag vill uppmana samtliga ledamöter till kollektiv olydnad gentemot Torkild Strandberg vid mötet och rösta för att Christer Pålsson ska vara kvar som stadsdirektör. Jag vill utan tvekan påstå att han är den mest kompentente kommunchef vi haft i Landskrona på mången god dag. Han har integritet och kan spelreglerna för en kommun. Det som retat upp är att han efterlyst det som finns i andra kommuner, en tydlig gränsdragning mellan politikernas och tjänstemännens roller.

Hållhakar?
– Vad har Börje för hållhake på Torkild Strandberg?,
frågar sig Tord Ohlsson och menar att Landskrona nu ”dras i skiten” och att det är just stadsbyggnadsnämndens ordförande Börje Andersson som figurerar och bestämmer i de avgörande frågorna. Tord Ohlsson som själv varit aktiv i Folkpartiet men nu hoppat av känner Börje väl.
Såväl inom politiken som i arbetslivet har de stött på varandra. Tord Ohlsson beskriver flera exempel där samarbetsförmågan inte fungerat.
– Han har ingen empati. Frågan är nu vad som skulle inträffa om KS röstar för Christer Pålsson? Måste Börje och Torkild avgå då?, grunnar Tord Ohlsson och svarar själv.
– I ett sånt läge kan inte Börje sitta kvar. Det är väldigt intrikat. Frågan är egentligen om det bästa för staden vore om både Niklas Karlsson och Torkild Strandberg börjar måla med bredda penslar i riksdagen. Vi måste få en större samsyn och ett bättre samarbetsklimat i Landskrona, säger han och fortsätter:
–  Frågan är vilket förtroende förvaltningscheferna har för Torkild?  Som kommunstyrelsens ordförande måste han göra sig självständig från Börje annars kan han lika bra åka till Stockholm.Tord Ohlsson menar att Landskronas bekymmer sträcker sig vida förbi en campingplats i Borstahusen.
– Campingen är egentligen en ickefråga, säger han och menar att politikerna måste ta gemensamma krafttag mot kriminalitet, arbetslöshet och annat som måste till för att få staden på fötter.

Tord Ohlsson berättar att han fick vetskap om planerna på att avskeda Christer Pålsson redan runt nyåret. Sedan dess har han suttit i samtal med vänner, bekanta, företagare, tjänstemän och politiker i staden.
– Vi är överens om det gått för långt. Frågan är om vi måste skapa ett ”opolitiskt Landskronaparti” för att ett bättre samarbetsklimat ska uppstå där alla ser till Landskronas bästa.

Annons
 

Det är uttalat från Torkild Strandberg att det är Stefan Johansson som efter ett par år som tillförordnad nu kommer att få tjänsten som stadsdirektör.
– Varför går Stefan in och stärker upp? Han blir omedelbart Börjes och Torkilds handgångne man och vilket förtroende har han då hos chefsgruppen? Detta är en one-man-show, avslutar Tord Ohlsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser