Annons

Oron på stadshuset stor

Nu är det också officiellt konfirmerat. Strax efter klockan 15 meddelade kommunstyrelsens ordförande Torkild Standberg (FP) att han har fattat beslut att entlediga stadsdirektör Christer Pålsson från sin tjänst.
 Skälet är meningsskiljaktigheter och bristande förtroende för stadsdirektörens ledningskompetens. Vi kommer att föreslå Stefan Johansson som ny stadsdirektör i Landskrona stad, med tillträde snarast, skriver Torkild Strandberg i ett pressmeddelande.

Enligt de chefstjänstemän, oberoende av varandra, är det stadsbyggnadsnämndens ordförande Börje Andersson (-) som står bakom mycket av det nu inträffade och att han har en ”lista” på vilka som anses vara obekväma inom den kommunala förvaltningen.
– Kalla det ”lista” eller vad man vill. Det finns chefstjänstemän han inte gillar och vill ha bort, säger en av stadens chefer på tisdagseftermiddagen.
– Jag kan inte säga annat än att uppgifterna stämmer och att stämningen i huset varit betydligt bättre, säger en tjänsteman som Landskrona Direkt talat med och överlag är det mycket hysch-hysch och ingen vill framträda med namn.

Annons
 

På måndagen hade chefstjänstemännen ett möte på vilket information lämnades om vad som var på gång. Informationen skapade stor förvirring och oro kring vem eller vilka som fanns med på ”listan”. En av cheferna på mötet redogjorde då också att denna blivit tillsagd av kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) att söka sig en ny tjänst.
– Så är det, säger chefen till Landskrona Direkt.
– Det finns naturligtvis olika sätt att se på saken och Torkild och jag har samtalat efter det inträffade. Enligt honom ska jag se det som att ibland får man kritik andra gånger beröm.

– Det är Börje Andersson som styr, Torkild Strandberg är bara ett redskap åt honom och det är djupt beklagligt för såväl Landskrona som Landskronaborna att det får gå till så här, säger en annan tjänsteman.

Sedan Treklövern tog över efter valet 2006 har flera kommunala chefer fått lämna sina uppdrag.

Först att gå var dåvarande kommunchef Sergio Garay som ersattes av Peter Billqvist, en av de sju direktörerna bakom brevet till kommunpolitikerna inför valet 2006.

Efter knappt två år på tjänsten fick Peter Billqvist lämna och kanslichef Stefan Johansson ryckte in som tillförordnad chef.

Den 3 september anställdes Christer Pålsson, tidigare kommunchef i Bromölla, men nu är hans tid förbi efter bara fyra månader på tjänsten.

Landskrona Direkt har tidigare visat vad kommunen betalda i avgångsvederlag till chefer under perioden 2007 – 2009.

Sergio Garay löstes i augusti 2007 ut med två årslöner, sedan dess har en strid ström av höga tjänstemän fått lämna Landskrona stad.

Sedan Sergio löstes ut hade olika överenskommelser om anställningens upphörande med tillhörande ekonomisk uppgörelse träffats med elva chefer till en kostnad av cirka 8,3 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter på cirka 2 mkr.

Här presenteras den förtäckningen på nytt. Konsultinsats inom parantes.

· Karin Theander, rektor 690 000 kr
· Stefan Lidberg, områdeschef 495 600 kr (100 000 kr)
· Sergio Garay, Kommunchef 1 152 000 kr
· Lars Sjöström, rektor 209 000 kr
· Hans Henricsson, rektor 0 kr (318 600 kr)
· Lena Stenudd, förvaltningschef 621 000 kr (8 000 kr)
· Annika Cronsioe, stadsarkitekt 590 800 kr (200 000 kr)
· Jeanette Karlsson, enhetschef 174 000 kr (58 000 kr)
· Susann Alfredsson, fastighetschef 514 000 kr
· Mona Larmark, avd. föreståndare 550 000 kr
· Mia Andreasson, enhetschef 2009 424 800 kr (85 000 kr)
· Hans Eriksson, näringslivschef, sex månadslöner.      

Landskrona Direkt kommer att fortsätta arbetet med att få fram ytterligare information kring kaoset i Stadshuset.

Landskrona Direkt har sökt Börje Andersson för en kommentar till det inträffade.

Läs mer: Nye stadsdirektören har fått sparken

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser