Annons

Chefer upprörda av avskedandet

Fritids- och kulturchef Göran Nyström samt miljöchef Högni Hansson har under eftermiddagen reagerat starkt på avskedet av stadsdirektör Christer Påhlsson. I ett gemensamt uttalande skriver chefstjänstemännen:
Med förvåning och bestörtning har vi mottagit beskedet om att vår stadsdirektör Christer Påhlsson efter ytterligt kort anställningstid blivit avlägsnad från sin befattning. Detta är den tredje stadsdirektören på kort tid som fått lämna tjänsten.

– Som tjänstemän har vi ett ämbetsmannaansvar att se till att all lagstiftning följs och att demokratiska principer respekteras. Att lagar om personals rättigheter, arbetsmiljö och säkerhet efterföljs är av central betydelse för en kommun. Värdegrund och andra policys som kommunfullmäktige antagit är andra styrdokument som vi skall bevaka.

Annons
 

– Christers Påhlssons övertygelse om att det måste finnas en bestämd gräns mellan politikers och tjänstemäns ansvar i en offentlig organisation delar vi helt och hållet. Vi har i Christer mött en person som vi tror hade haft goda möjligheter att på ett bra sätt samla och samordna förvaltningarnas arbete för de kommunala målen.

– Att politiker har privata rådgivare, som inte kan ställas inför ansvar men som ändå gör anspråk på att styra den kommunala organisationen, är inte acceptabelt och vi hoppas att kommunstyrelsen vidtar åtgärder som garanterar demokrati och rättssäkerhet, avslutar tjänstemännen.

Läs mer:
Oron på stadshuset stor
Nye stadsdirektören har fått sparken

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser