Annons

Satsa på ”Vita jobb” – även i Landskrona

Upphandlingsfrågor har en central roll i den offentliga sektorn och genom den ökade privatiseringen kommit att bli allt viktigare.
Bekämpa skatteflykt och ekonomisk brottslighet – satsa på vita jobb”, den uppmanande rubriken har Vänsterpartiet genom sin ordförande Henning Süssner Rubin satt på en motion till kommunfullmäktige. 
 
Kommunala upphandlingar påverkar medborgarnas liv i smått som stort. I skuggan av debatten om vinsternas vara eller icke-vara i välfärden menar Henning Süssner Rubin att det i regel glöms bort att inte bara skatteflykt utan också renodlad ekonomisk brottslighet kan gynnas av illa skötta offentliga upphandlingar.
 
Om offentliga tjänster upphandlas, utan att hänsyn tas till hur företag sköter sin ekonomi och behandlar sina anställda, finns en risk att seriösa företag slås ut av oseriösa. Om det i första hand är priset som får avgöra vem det är som får bygga förskolor, röja snö eller ta hand om våra gamla med mera finns en risk att seriösa anbud slås ut av oseriösa, konstaterar han.
 
Ekonomisk brottslighet skapar dessutom problem på flera plan. Utsatta människor utnyttjas som arbetskraft under svåra förhållanden.
–  Den dumpning av löner och försämring av arbetsvillkor som detta innebär påverkar inte bara de som är direkt drabbade utan sätter även press på villkoren i hela branscher. Brottsligheten göder kriminella grupper som riskerar att bli en maktfaktor i det lokala samhället. Dessutom förlorar den gemensamma sektorn skatteintäkter som skulle kunna komma barn, sjuka och äldre till del.
 
Med anledning av detta har Vänsterpartiet lagt en motion till kommunfullmäktige om att man ska använda den så kallade Vita jobbmodellen när man upphandlar. Modellen har utvecklats av en rad fackförbund och har tidigare använts i Stockholm. Den är nu på gång att börja användas i Malmö. Och Vänsterpartiet vill att även Landskrona tar efter.
 
Modellen går ut på att företagen ska teckna kontrakt på att följa vissa löne- och anställningsvillkor som finns i kollektivavtal och att man förbinder sig att inte anlita svart arbetskraft.

– Även om regelverket kring offentlig upphandling är stelbent, så finns ändå möjligheter att ställa krav. Politik är – för att citera Olof Palme – att vilja. Ett krav som är självklart, åtminstone för oss, är att kommunens pengar bara ska finansiera vita jobb, avslutar Henning Süssner Rubin.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser