Annons

Oklarheter råder fortfarande kring uppsagda assistenter

Två veckor har gått sedan vi rapporterade om de 20 särskoleassistenterna som blev uppsagda av kommunen och som sedan erbjöds nya anställningar på lägre tjänstgöringsgrad, vilket i sig också innebär lägre lön.

Turerna har varit infekterade och uppsägningen som skede per brev den 3 december gällde rent av från den 1 december. Man behöver knappast vara arbetsrättsexpert för att förstå att någon regelvidrigt skett.

Annons
 

Landskrona Direkt har sedan vi fick kännedom om det inträffade sökt Annette Andersson, lokal ordförande, för de drabbades fackförbund, Kommunal, men endast lyckats få två kortfattade mejlsvar.
– Ursäkta att svaret dröjt. Jag har idag ingen möjlighet att svara på dina frågor eftersom vi ej förhandlat färdigt. Det låter kanske som om Kommunal drar ut på det ytterligare men vårt uppdrag måste givetvis vara det att arbetsgivaren verkligen tar ansvar för sina beslut. Kommunal kan aldrig medverka till personalnerdragningar, svarade hon den 11 december.

Tryggt kan tyckas för medlemmarna. Men vilka förhandlingar som ordförande åsyftar har vi inte lyckats utröna.
– Medbestämmande förhandlingar är avslutade, säger Kjell Thoresson, administrativ chef vid utbildningsförvaltningen och visar de påskrivna protokollen som undertecknats av honom själv och fackförbundets förhandlare.

Har de 20 varslats om uppsägningen skriftligen?
– Ja, självklart skriftligen, svarar Kjell Thoresson och visar fram uppsägningarna som landade i brevlådan hos assistenterna den tredje december.

Vi påtalar att det är uppsägningar och inte varsel som han visar fram. Är det inte så att kommunen senast två månader innan uppsägningarna sker ska ha varslat personalen?
– Varsel är inte aktuellt i en sådan här process om arbetsbrist där ingen förlorar arbetet. När man säger upp någon av personliga skäl däremot ska den fackliga organisationen varslas och den berörda medarbetaren skall ha ett besked. Vid stora uppsägning finns också en skyldighet att varsla till Arbetsförmedlingen/Länsarbetsnämnden. Varsel för företeelse lämnas alltså aldrig till en enskild arbetstagare, säger han.

Om samtliga 20 väljer att teckna nya förordnanden på en lägre tjänstegrad, hur stora besparingar ekonomiskt pratar vi dom om per månad?
– Olika beroende på var och ens tjänstgöringsgrad. Det rör sig om mellan 5 och 20 % sänkt tjänstgöringsgrad. Totalt innebär det 3,39 årsarbetare färre. Det innebär en minskad kostnad för staden om ca 1,2 miljoner kronor per år.

Hur motiverar ni arbetsbristen? Har man färre elever än tidigare inom särskolan och är de nuvarande mindre resurskrävande?
– Utbildningsförvaltningen visar stort underskott. Här såg vi en möjlighet att effektivisera/spara och på ett sätt som inte i så hög grad påverkar eleverna negativt. Det är inte färre särskoleelever än förut, men ingen förlorar ju heller jobbet. Arbetstiden och dess omfattning koncentreras till den tid då eleverna är på skolan. Det är arbetstiden som är förlagd därefter som man minskar, om man uttrycker det lite förenklat. Sedan finns det en långsiktig strategi att få in mer specialpedagogisk kompetens inom särskolan, svarar Kjell Thoresson.

Innebär en 75-80% tjänstgöring att assistenten kan välja om han/hon vill ha en ledig dag, kanske för ett annat jobb, eller kommer tjänsterna att löpa över veckans alla vardagar?
– Behovet av arbete styrs ju av elevernas tid i skolan. Det är ju därför de är där. Arbetstidens förläggning är ju annars en arbetsledningsfråga det vill säga en fråga för rektor.

Vilken roll har ni som arbetsgivare för att arbetstagarna ska känna trygghet i sin anställning?
– Vi har ju dels ett ansvar inför kommuninnevånarna att bedriva vår kommunala verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, dels ett ansvar som stor arbetsgivare att uppträda ansvarsfullt och förutsägbart. Strukturförändringar och effektiviseringar kommer ingen undan, inte ens en kommunal arbetsgivare. I detta fall har vi också tillsammans med omsorgsförvaltningen undersökt om det finns kompletterande anställningar till exempel som ledsagare, anställning i bemanningspoolen med mera. Här finns det öppningar om intresse finns, avslutar Kjell Thoresson

Från politiskt håll har det varit tyst i frågan trots att utbildningsnämndens ledamöter redan i maj fick en muntlig information om att processen påbörjats.
– Vi har en målsättning att över tid växla upp kompetensen så att barnen med de största behoven tas om hand av personal med den högsta kompetensen. Det är anledningen till anställningsstoppet för elevassistenter. Det som nu händer är en konsekvens av det beslutet. En konsekvens som är ledsam för den enskilda medarbetaren, säger nämndens ordförande Lisa Flinth (FP) och ger personalen rätt i att informationen som gått ut är undermållig.
– Uppenbarligen uppfattar inte personalen att de löpande fått information om förändringen. Här har medarbetaren tolkningsföreträde. Arbetsgivaren måste förvissa sig om att information som ges verkligen når den enskilda medarbetaren. Vi tar till oss av synpunkterna som framförs kring hur frågan kommunicerats till den enskilde.

Under flera dagar efter att uppsägningarna blev kända sökte Landskrona Direkt också kommunens personalchef Anders Kullenberg för att få svar på ett par frågor – Kan man enligt regelverket som råder på arbetsmarknaden nagga ett 20-taltjänster i kanten som gjorts med särskoleassistenterna? Hur fungerar LAS i detta fallet? Till vem kan assistenterna överklaga beslutet? Samt hur rimmar uppsägningarna med kommunens värdegrund BRA där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar?
– Frågan som ni ställer kring elevassistenternas hanteras av utbildningsförvaltningen. När det gäller LAS kan berörd facklig organisation begära tvisteförhandling. Efter eventuell tvisteförhandling på lokal och central nivå (läs Landskrona stad) kan facklig part driva frågan vidare till arbetsdomstolen. När det gäller sysselsättningsgrad för berörda elevassistenter har detta inte någon direkt koppling till vår värdegrund BRA, svarade han.

Mer än två veckor har nu gått sedan assistenterna fick sin uppsägningar och vad Landskrona Direkt erfar har bara någon enstaka anställd skrivit på det nya anställningsavtalet. Kommunen kommer inte heller att i december göra avdrag på lönen för den förkortade arbetstiden utan istället kommer det att dras dubbelt vid utbetalningen i januari.
– Kalas. Det är ju då man har de som fetast, ironiserar en av de drabbade.

I går kom ett nytt mejl från Kommunals ordförande Annette Andersson.
– Kan i dagsläget inte besvara dina frågor. Kommunal förhandlar fortfarande med arbetsgivaren och det är väl förankrat hos våra medlemmar.

Vid gårdagens skolavslutning på Allvar Gullstrand blev assisterna inbjudna till den avslutande gemensamma julfikan på skolan.
– Det förespeglades att det skulle bjudas lite finare eftersom personalen inte fått något julbord i år. Jo,tack. Vi fick själva dela på frallorna och bre smör och lägga på ost eller skinka.

Läs mer:
Kommunen sparkar 20 och anställer igen med sämre villkor

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser