Annons

Godispåsen och de nya betygen utdelade

I går gick stadens grundskoleelever på jullov. Med sig i från skolan, utöver en liten godispåse innehållande en skumtomte, en chokladdito, en liten kola samt en polkagriskäpp, hade samtliga elever från årskurs 6 och uppåt för första gången på mången god dag ett betyg i handen.

Förra läsårets betygslyft i årskurs 9 ligger i stort sett kvar och landar åter i närheten av en genomsnittlig riksnivå.

Annons
 

Förra läsåret fick eleverna i årskurs 9 ett genomsnittligt betygsvärde efter höstterminen på 186,9 poäng. I år är betygsvärdet mycket nära samma resultat 185,6 poäng.
– Det är mycket glädjande att vi har stabiliserat oss på en högre genomsnittlig betygsnivå.  På fyra av fem skolor ökar också meritvärdet sedan förra året, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Största betygsökningen görs av Glumslöv skola, som ökar från 212 poäng hösten 2011 till 229 poäng denna hösttermin. Dammhagskolan fortsätter att förbättra sina betygsresultat.
 Dammhagskolans 7-9 gör ett utomordentligt bra arbete med sina elever. Från höstterminen 2009 har skolan förbättrat sina resultat med mer än 16 meritpoäng, påpekar Tomas Johansson.

Höstterminsbetygen var också första gången som det nya betygssystemet A-F användes i alla årskurser från år 6 och uppåt.
– Våra skolor har arbetat intensivt med det nya betygssystemet och dess kriterier. Det har också gjorts ett omfattande arbete med att säkra en likvärdig betygssättning. Samtliga skolor deltar i stadsövergripande ämnesnätverk där till exempel också bedömningen av de nationella proven säkerställs, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser