Annons

Friande dom står fast mot s-politiker

Högsta domstolen medgav inte prövningstillstånd för Region Skåne i målet mot Landskronapolitikern Eva Örtegren (S) angående ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband med politisk uppdrag åren 2005 och 2006.

Det innebär att hovrättens friande dom står fast och Eva Örtegren var därmed berättigad till de utbetalda ersättningarna.
– En välkommen julklapp efter flera års kamp. Jag har hela tiden varit övertygad om att jag haft rätt, skönt att även domstolen nu delar den uppfattningen, säger Eva Örtegren.

Annons
 

Det hela började med en anonym anmälan i slutet av 2007 i vilken påstods att Eva Örtegren inte längre arbetade i familjeföretaget som hennes make startade i varvskrisens skugga redan 1983.
– Här hade man helt fel, jag arbetade i företaget på heltid i flera år innan de politiska uppdragen började ta allt mer av min tid, poängterar Eva Örtegren som nu också fått rätt för sin uppfattning i domstol.

Ersättningarna för förlorad arbetsförtjänst gällde för politiska uppdrag i såväl Region Skåne som Landskrona kommun, men kommunen valde att låta Regionen driva den rättsliga processen om återkrav.

Tingsrätten gick i sin dom på Region Skånes linje, men Eva Örtegren överklagade och hovrätten slog i sin dom från mars 2012 fast att hon var berättigad till ersättning eftersom hon de aktuella åren varit anställd i familjeföretaget.
Regionen valde då att begära prövningstillstånd i Högsta domstolen som nu avslagit deras begäran och därmed står hovrättens friande dom fast.
– Det känns otroligt skönt, säger en lättad Eva Örtegren och tittar på räkningen från Landskrona kommun enligt vilken hon skulle betala tillbaka sina ersättningar om tingsrättens fällande dom vann laga kraft.
– Jag kan inte se det som annat än ett politiskt utspel. Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) har själv suttit i riksdagens justitieutskott i flera år och borde ha förstått att den juridiska processen först skall ha sin gång innan räkningar skickas ut.

För Eva Örtegrens vidkommande innebär domslutet att Region Skåne nu får betala tillbaka ersättningar som felaktigt dragits från hennes arvode och dessutom betala hennes advokatkostnader.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser