Annons

Eva Örtegren (S) vann tvist om ersättning

Ett sista utslag har nu kommit i den segdragna tvisten om regionspolitikern Eva Örtegrens ersättning för förlorad arbetsförtjänst under 2005-2006. I och med att Högsta Domstolen nu meddelat att de inte tänker ta upp fallet så gäller hovrättens dom som ger Eva Örtegren rätt, vilket i sin tur betyder att hon får tillbaka den ersättning på 56000 kronor som dragits från senare arvorden. Förutom att Region Skåne inte får behålla pengarna så tvingas dom att betala politikerns rättegångskostnader.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser