Annons

Väljarkåren emot flytt av campingen

Partierna i den styrande Treklövern går i otakt med sina väljare när det gäller planerna på att bygga bostäder på nuvarande campingplatsen. Det visar resultatet av den miljörelaterad hälsoenkät Miljöförvaltningen låtit utföra.

Av enkäten framgår att planerna på att flytta campingplatsen i Borstahusen och bygga bostäder på det nuvarande området fick stöd av knappt 20 procent av de svarande. Merparten, 64,6 procent ställde sig negativa till planerna.

Annons
 

Politiskt var det svagt stöd för planerna att bebygga campingen. Alla partier hade en majoritet av väljare som ställde sig negativa till planerna.

Mest negativa till planerna var de som skulle röstat på Socialdemokraterna om det var val idag, 81,6 procent. Bland Miljöpartiets och Sverigedemokraternas röster uppgick motståndet till kring 67 procent. Starkast stöd för planerna fanns bland de som skulle röstat på Folkpartiet 43 procent.

Uppgifterna ger vid handen att inget parti har en majoritet av sina väljare bakom sig när det gäller planerna på att flytta campingen och istället bygga bostäder på området.

Enkäten skickades ut till 650 invånare i Landskrona och av dessa återkom 435 enkäter korrekt ifyllda, en svarsfrekvens på runt 68 procent.

Bland de som svarade fanns också möjlighet att uppge vilket parti man röstade på och av dessa siffror framgår att 115 personer som röstade på (S) säger nej till byggplanerna på campingen medan 12 säger ja och 13 vet ej.

Motsvarande siffror för Miljöpartiet är 15 nej, fyra ja och lika många vet ej. För Vänsterns vidkommande säger fem ja, sex nej och två vet ej.

Av Folkpartiets väljare säger 41 nej, 37 ja och åtta vet ej. Bland moderaternas väljare är det 15 som säger nej, åtta ja och 13 vet ej.

Även Sverigedemokraterna går på tvärs mot sina väljare enligt enkäten, 36 säger nej, åtta ja och tio vet ej.

Bland åldersgrupperna utmärker sig personer mellan 46-55 år som är mer positiva, 31,6 procent än de övriga åldergrupperna där mellan 17 och 19 procent är för campingflytten.

Stödet för att bygga är även störst hos personer som tjänar mer än 25000 kronor per månad, där närmare 31 procent var positiva. Bland personer med en inkomst under 20000 kr ställde sig över 70 procent negativa till att bygga på campingen.

Resultatet 2012 liknar utfallet av enkäten 2010 där de svarande fick ta ställning till frågan första gången, då var 21,1 procent positiva till en flytt av campingen och att området skulle bebyggas av bostäder.

Däremot ansåg närmare 60 % av de svarande att campingen skulle bevaras.

Hela enkäten finns att ladda ner som PDF på Landskrona stads hemsida.

Fakta
I kommunen bor det 33 681 personer över 18 år. Av dessa är 49,3 % män (16 589 personer) och 50,7 % kvinnor (17 092 personer). Av enkäter som besvarades korrekt var 248 män (57 %) och 180 kvinnor (41,4 %). Sju personer angav inget kön. Detta innebär att en större andel kvinnor valde att inte svara på enkäten och därmed är underrepresenterade i resultatet.

Av de vuxna som bor i Landskrona är 72,6 % födda i Sverige. Andelen som är födda i ett land utanför Norden är drygt 23 %. Bland enkätsvaren angav 82,3 % att de föddes i Sverige och 13,1 % var födda utanför Norden. Det innebär att personer födda utanför Norden i högre grad valde att avstå besvara enkäten. Däremot var svarsfrekvensen högre hos personer födda i Sverige, vilket gjorde att de blev överrepresenterade i resultatet.

Majoriteten (223 stycken eller 51,3 %) av de svarande bodde i ett småhus, medan 44,1 % (192 personer) levde i en lägenhet. 20 personer angav ”annat” boende, och av dem uppgav 16 stycken att de bodde i en bostadsrätt.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser