Annons

Arbete mot segregerad skola får

Skolinspektionen har granskat resursfördelningen för förskola, grundskola och fritidshem i Landskrona samt stadens arbete mot segregationens negativa effekter. I det beslut som de skickade ut på onsdagen stod att ingen uppföljning behöver ske.
– Läser man genom deras rapport så får vi mycket beröm, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen i Landskrona.
– Det är faktiskt så att jag aldrig sett en så positiv rapport förr. Det är mycket glädjande. Någon bättre julklapp kunde jag inte fått, säger han.

Skolinspektionen, som granskat 30 kommuner, konstaterar bland annat att det i Landskronas skolor bedrivs ett utvecklingsarbete på bred front där man i ett antal projekt såväl tillämpar aktuell forskning i det egna arbetet som med forskarstöd utvecklar nya metoder och ny kunskap.
Dessutom bedömer de att kommunen följer upp verksamheten på ett sätt som ger förutsättningar för att genom olika åtgärder motverka segregationens negativa effekter.

Annons
 

En av anledningarna till att man är så framgångsrik i Landskrona är stadens storlek.
– Eftersom vi är en så liten stad så kan vi ha en bra överblick över vårt arbete. Samtidigt är vi så pass stora att vi kan göra större förändringar. I mindre kommuner är det svårt att lägga större resurser på förändringar.

Att man nu fått så fina vitsord från Skolinspektionen betyder inte att man slår sig till ro.
– Inte på något vis. Tiderna och förutsättningarna förändras hela tiden så vi måste vara flexibla. Granskningen visar dock att vi är på rätt väg. Vi ska ha en skola som är till för alla. Nu är det bara att kavla upp ärmarna och fortsätta att jobba för att våra unga ska få så bra förutsättningar som möjligt inför vuxenlivet, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser