Annons

DSV Road får Stadsbyggnadspriset 2012

Vid stadsbyggnadsnämnds möte i eftermiddags tilldelades DSV Road AB stadsbyggnadspriset 2012 för deras nya kontorshus i Landskrona.

Kontorshuset liksom lagerhall och logistikbyggnad är ritad av den danska arkitekten Kaj Bøgh Jensen på den danska byrån AK83 Arkitektkontoret.
– Han flyger hit en gång i veckan för att följa arbetet. Han tar sitt eget plan och flyger från Jylland till Viarp, sa vice VD för DSV Sveriges, tillika ansvarig byggherre Christer Hagsund till Landskrona Direkt vid en tidig visning av byggnaderna.

Annons
 

Nämndens motivering lyder:
DSV:s kontorshus utmed motorvägen och stadens södra infart erhåller 2012 års stadsbyggnadspris. Byggnaden utstrålar en självsäkerhet och är ett vackert landmärke som annonserar staden på ett värdigt sätt. Byggnadens generösa glasytor och stora terrasser ger föraningar om en attraktiv arbetsmiljö. Arkitekturen är modern med svarta fasader, utanpåliggande solavskärmning och stora glaspartier som strålar vackert av ljus om natten.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser