Annons

Kommunen sparkar 20 och anställer igen med sämre villkor

Julmaten är indragen sedan tidigare och i veckan fick 20 assistenter inom särskolan en hård julklapp från kommunen som man sannerligen också kunde varit utan.  De berörda assistenterna fick i måndags, den 3 december, ett orekommenderat brev hem om att det blivit uppsagda från sina tjänster från och med den 1 december. Det vill säga sedan lördags.
– Ja, de är uppsagda för omreglering.  Det rör en sänkning av tjänstgöringsgraden. En anställning måste ju sägas upp i sin helhet även om det är en fråga om omreglering som i detta fall, säger Kjell Thoresson, administrativ chef vid utbildningsförvaltningen som är den som skött förhandlingarna från Landskrona Stads sida.

Assisterna erbjuds 14 dagars betänketid om de är beredda att acceptera den nya maximala tjänstgöringsgraden 75 % på grundsärskolan och 80 % på gymnasiesärskolan.
– Vad ska man säga. Detta är såklart upprörande och jag undrar om tillvägagångssättet ens är lagligt, säger Lena Engdahl, assistent på gymnasiesärskolan och beskriver de upprörda känslorna som nu råder bland personalen.
– Dessutom ska det väl vara så i kommunen att 80 procent i tjänstgöring ska vara en möjlighet medan 100 procent ett krav?

Annons
 

Det är inte utan att man undrar vad det hela rör sig om?
Vi har arbetsbrist inom ”arbetetsuppgifterna” elevassistent inom särskolan – grund och gymnasie. Sedan länge har vi ett nyanställningsstopp för gruppen elevassistenter. Vi vill på sikt få in mer specialpedagogisk kompetens för de elever som har de största behoven, är det något luddiga svaret Kjell Thoresson.

– Arbetsbrist!?!?!, utropar Lena Engdahl.
– Jag kan intyga att någon arbetsbrist råder det inte, säger hon uppbragt och bekymrar sig lika mycket för eleverna som för sin egen framtid.
– Vi är med eleverna från det att de kommer med taxi till skolan 7.30 tills de åker hem på eftermiddagen, säger hon och beskriver flera situationer som kan uppkomma under skoldagen och som sedan behöver följas upp under eftermiddagen.
– Nu vill arbetsgivaren att vi inte ska göra någon uppföljning. Detta är ett slag mot skolans elever och pedagoger. Men även mot oss. Ska vi bara gå hem utan saker och ting får redas ut?

– Arbetstiden skall koncentreras till den tid då eleverna är på skolan, säger Kjell Thoresson och förklarar att en så kallad årsarbetstid införs.
Denna innebär bland annat att elevassistenterna är lediga på höst-, sport- och påsklov. I dagsläget har de varit tvungna att arbeta in dessa.

Att personalpolitiken har mycket övrigt att önska understryker såväl assistenterna som de pedagoger Landskrona Direkt varit i kontakt med. Även tillvägagångssättet vid uppsägningarna och bristen på information, främst till de som arbetar på gymnasiet rör upp känslor och väcker ont blod.
– Tyvärr har förhandlingarna varit väldigt långdragna. Detta har gjort att det datum för omreglering som vi tidigt satte, 1 december 2012, kom tätt inpå förhandlingarnas avslutande. Ja, de är upprörda både på Kommunal och på oss som arbetsgivare. Inte så konstigt då det handlar om arbete och inkomst. Resultatet torde dock inte komma som någon överraskning då förhandlingar pågått sedan maj 2012. Information har under tiden getts av såväl rektor som Kommunal. En ordentlig riskanalys i enlighet med Arbetsmiljölagen har också gjorts i samverkan med berörda elevassistenters representanter (läs facket), säger Kjell Thoresson.

– Innan sommarlovet hade vi en rektor som försade sig och sa att det var förändringar på gång. Men han slutade och vi fick en ny rektor. Allt var frid och fröjd när terminen drog igång. Men för en dryg månad sedan kom de första signalerna från vår nya  rektor. Detta var dock inget hon kunde påverka, fick vi veta, säger Lena Engdahl som inte fått några signaler från Kommunal om att tjänsterna skulle göras om.

– Brevet i måndags kom därför som en smärre chock för oss alla, avslutar Lena Engdahl som tillsammans med sina kollegor sitter i en rävsax huruvida man nu ska skriva på ett nytt förordnande eller inte.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser