Annons

Stipendium delades ut till pedagogisk personal

För andra året i rad delades Landskrona stads stipendium ut till pedagogisk personal inom utbildningsförvaltningen. Vid en ceremoni och i samband med lunch på Citadellet delades idag stipendierna ut av kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg.
– Vid valet av pristagare togs särskild vikt vid pedagogiskt nytänkande som innovationer, utvecklings- och förbättringsarbete och pedagogisk genomslagskraft, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Först ut att prisas var arbetslag 2 på Dammhagskolan F-6 som fick 10000 kronor för att ”Arbetslaget driver arbetet med pedagogiska planeringar, matriser och elevinflytande på ett engagerat och för skolan utvecklande sätt. Laget använder IT för att hitta pedagogiska vägar att nå eleverna i undervisningen samt använder klassbloggar för att bland annat informera och kommunicera med elever och föräldrar om vad de arbetar med i skolan. De deltar aktivt i diskussioner kring IT och Lgr 11 i olika forum på nätet”.

Annons
 

Sedan var det Selma Lagerlöfgymnasiet som fick 25000 kronor.
”Skolan uppmärksammas för sitt goda arbete med elever, både i pedagogisk och social mening. Selma Lagerlöfskolan har under året blivit Qualis-certifierad med höga poäng. Skolan är även en föregångare i det entreprenöriella lärandet, vilket är i fokus för utvecklingen i Landskronas skolor”.

Det tredje och sista stipendiet var på 10000 kronor och det fick rektorn Monica Sandell på ,Glumslöv skola med följande motivering.
”Monica Sandell är mycket engagerad och driver på ett positivt sätt skolans utvecklingsarbete. Hon lyckas att skapa en trygg, stödjande och uppmuntrande arbetsmiljö för elever och personal. Detta medför att skolans personal ofta visar intresse för att delta och engagera sig inom olika utvecklingsområden, som exempelvis arbetstidsprojektet, lära sig läsa genom skrivning, entreprenöriellt lärande, framtidens lärare, problemlösarna. Glumslöv skola uppvisar också goda resultat på nationella prov, betygsmässigt, i medarbetarundersökningar och i qualis elevenkäter. Elever och personal trivs på sin arbetsplats och även föräldrar är nöjda med skolan”.

De mottagna stipendierna ska användas till kompetensutveckling, exempelvis i form av utbildning och/eller studiebesök.
– Stipendierna visar på lärares och skolledares avgörande betydelse för en bra skola. Stipendierna är ett sätt att lyfta fram särskilt yrkesskickliga pedagoger och ledare, säger Tomas Johansson som gillar tanken att premiera de som stuckit ut.
– Det är inget märkligt. Vi ger varje år stipendier till duktiga elever och därför vill vi även uppmuntra våra pedagoger.
Att de stora pengarna kan sticka i ögonen på kollegor som blir utan tror inte Tomas Johansson.
– Det fungerar mer som en morot. Det är samma med den individuella lönesättningen. Vem som får stipendier ändrar sig i regel från år till år.


Arbetslag 2 på Dammhagskolan F-6 fick 10000 i stipendie och funderade på om de inte skulle köpa one-piece för hela slanten.


Tre representanter från Selma Lagerlöfsgymnasiet tog emot en check på 25000 kronor.


Den sista att ta emot stipendium vid ceremonin på Citadellet var Glumslövs skolas rektor Monica Sandell som fick 10000 kronor för att hon på ett positivt sätt drivit skolans arbete.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser