Annons

Personvald moderat skarpt kritisk till beslut om registerutdrag

Den personvalde ledamoten  i kommunfullmäktige, moderaten Marko Huttunen lämnade igår in sitt särskilda yttrande kring det beslut som nyligen fattades att kräva registerutdrag ur belastningsregistret från personer som söker jobb inom omsorgen i Landskrona.
Just det vänder jag mig inte emot. Det är en ytterst banal sak i sammanhanget, en personalpolitiskt relaterad fråga som nämnden, omsorgsförvaltningen och eventuellt personalutskottet kan och rimligen bör hantera, säger han och preciserar sin osäkerhet i den så kallade ”huvudregeln”.
– Jag är fortfarande tveksam till att vi fattat ett lagligt beslut.  Frågan handlar de facto om att man vid anställning inom omsorgsförvaltningen, som huvudregel, inte ska anställa människor som finns i brottsregistret om de blivit dömda för rad olika brott. Det finns i handlingarna till ärendet ingen som helst förklaring till hur man kommit fram till just denna samling brott. Det tycks helt enkelt vara en lista som godtyckligt satts samman. Det står även att läsa i handlingarna att man lika godtyckligt ska kunna göra undantag från huvudregeln. Det står: ”Om speciella omständigheter föreligger kan omsorgsförvaltningens personalchef efter bedömning göra undantag från huvudregeln”. Det finns ingen som helst förklaring till vad för typ av godtyckliga omständigheter som kan föreligga för huruvida en person ska kunna anställas trots att vederbörande finns med i brottsregistret. Det vill säga, omsorgsförvaltningens personalchef, kan efter eget huvud välja varför en person ska kunna undantas eller inte. Och för dessa undantag, finns ingen regel, säger Marko Huttunen och menar att fullmäktige, trots att man inte är en dömande instans, dömer ut straff.
– Ingen andra chans här inte. Människor som redan har blivit dömda av en domstol, människor som redan har sonat sitt straff för det brott de blivit dömda för, per automatik om de finns i brottsregistret ska straffas igen till att inte få jobb inom omsorgsförvaltningen i Landskrona. Hellre fälla än fria tycks vara den nya parollen, säger han och avslutar med att dela ut svidande kritik mot Ja-sägarna till beslutet.
Människosynen som detta beslut vittnar om och godtyckligheten i det undermåliga underlaget som utgör förslag till beslut förefaller påminna om en svunnen tid i mänsklighetens historia. Vi vet att godtycklighet och populism av detta slag är ytterst farligt för demokratin, för samhället, för staten och ytterst farligt för den enskilda människan. Den här typen av politik hör hemma i historiens sophög och inte i samtiden eller framtiden.

Från och med den 1 januari ska jobbsökande inom äldre- och handikappomsorgen bifoga ett registerutdrag ur belastningsregistret. Ett liknande system finns sedan flera år tillbaka i Helsingborg.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser