Annons

Kommunal klimatavgift införs

Kommunfullmäktige sa på måndagen ja till att införa en kommunal klimatavgift för alla kommunala resor där det är möjligt och även andra utsläpp av fossil koldioxid från stadens verksamhet.

Avgiften ska samlas i en klimatfond som används till att minska utsläppen av klimatgaser från i första hand transporter. Avgiften föreslås ligga på fyra procent av kostnaderna för flygresor samt för bilersättning respektive drivmedelskostnaderna för resor med kommunala fordon. Däremot undantas fordon som körs på förnybara drivmedel från avgiften.
– Fonden ska sedan kunna användas av alla förvaltningar som vill göra miljöförbättringar, säger Lilian Håkansson (MP), ordförande i miljönämnden.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser