Annons

Oljeutsläpp på industriområdet

Snabbt agerande och rådigt ”detektivarbete” från NSVA gjorde i fredags att man räddade Lundåkraverket från utslagning då en firma på industriområdet orsakat ett oljeutsläpp.

I fredags vid lunch uppmärksammade Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) olja i inkommande spillvatten till Lundåkraverket, Landskronas avloppsreningsverk. Omgående påbörjades en sökning efter källan via pumpstationer och manuellt lyftande av brunnslock runt om i staden.Ett par timmar senare var oljan sanerad och källan identifierad.

Annons
 

Vid oljeutsläpp till ett avloppsreningsverk riskerar hela reningsverket att slås ut. Detta innebär dels stora kostnader dels att det förorenade vattnet går orenat rakt ut i havet.
– Tack vare ett snabbt agerande kunde vi rädda Lundåkraverket från utslagning och snabbt identifiera källan till oljeutsläppet, säger Pär Gustafsson, chef avdelning Avloppsrening NSVA.

Källan till oljeutsläppet är informerad om upptäckten och händelsen är anmäld till Länsstyrelsen, som är NSVAs tillsynsmyndighet. NSVA arbetar systematiskt med förebyggande åtgärder, så kallat uppströmsarbete, för att minska utsläppen av miljögifter och olja till avloppsreningsverken samt uppmärksamma om vikten att värna vårt vatten.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser