Annons

Fredrik Reinfeldt nyfiken på Dammhagskolan

Arbetet med att förbättra arbetsmiljön för eleverna på Dammhagskolan samt öka betygsnivån har gett resultat. Så bra har det gått att självaste statsminister Fredrik Reinfeldt varit och är nyfiken på vilka metoder man använt.

Sex minuter försenad anlände han från sin parkerade bil på Sturegatan och mottogs av nyfikna och uppsluppna ungdomar. Väl på skolan hälsade han på såväl lärare som elever och han var nöjd med vad han fick se och höra.
– Lärare och specialpedagoger talade om flexibilitet och det är viktigt, precis som att lokalt styre är ett måste. Vi kan inte sitta i Stockholm och bestämma hur man ska bedriva undervisning på Dammhagskolan i Landskrona. Vi ska dock se till att det finns resurser så att de kan bedriva en bra utbildning, sade han till Landskrona Direkt efter att han besökt en engelsklektion.

Annons
 

Först träffade statsministern en handfull lärare, en rektor och en av skolans två specialpedagoger. Hans fråga till dom var hur de fått med ungdomarna på förändringarna.
– Jag tror att mycket byggde på att lärare och elever kom överens om varför man kom till skolan. Sedan jobbade vi med enkla saker som att vi gjorde klart när en lektion startar och när den slutar. Vi fick också eleverna att förstå att vi ringde hem till föräldrarna i all välmening och inte för att straffa dom, svarade rektor Fredrik Vigre.

Läraren Tina Leinonen berättade sedan om de nya arbetsmetoderna.
– Många av de som kommer hit från andra länder har bra kunskaper i alla ämnen förutom svenskan. Därför har vi stort fokus på just språket. Vi har bakat in språkundervisning i samtliga ämnen i våra introduktionsklasser. Istället för att lyfta ut eleverna som haft problem i och med språket har vi satt till en extra pedagog i klassrummet, förklarade hon och beskrev en klass med 25 elevr där det talas 20 olika språk.

Fredrik Vigre berättade också att det hårda och slitsamma arbetet med tryggheten på skolan har gett resultat något som elever senare vidimerade för Fredrik Reinfeldt.

Ett annat ämne som ventilerades såväl under samtalet med lärarna som eleverna var det nya och omdebatterade betygssystemet. 15-åriga Endrita Maxhuni undrade varför man bytt modell?
– Vi tyckte att det gamla systemet hade för få steg. Och att vi vill se betyg redan i sexan beror på att vi vill ge lärarna verktyg att upptäcka brister i tid, svarade han och berättade om sina egna betyg.
– Jag var dålig i franska men det gick bättre i SO-ämnena. Det var ganska blandat.

Vad är meningen med dig?
Den första frågan Fredrik Reinfeldt fick från eleverna fick honom att tänka efter.”
– Vad är meningen med dig?, undrade en av tjejerna vid den främre bänkraden.
– Jag vill ha demokrati. Alla, män som kvinnor, har en röst och det är viktigt. Vad gäller mig personligen som politiker är att jag varje dag måste ställa mig frågan vad jag kan göra för Sverige, svarade han och berättade om vikten av att studera.
– Vi lever i ett komplicerat samhälle och det väntar på er där ute.

En av eleverna frågade hur statsministern tror att det ser ut i Sverige om tio år.
Jag tror att vi fortsatt kommer att leva i ett av världens bästa länder och att vi kommer att ha ett väl sammanhängande samhälle. Vi får dock inte vara rädda och dela upp oss i vi och dom. Jag vill se att man går och röstar på något man vill ha och inte för att man är arg och röstar emot något.

Efter pratstunden med eleverna gavs tillfälle för pressen att ställa frågor och Landskrona Direkt frågade bland annat om det nuvarande betygssystemet hade kommit för att stanna.
– Det är en bra fråga. Vi har en bra enighet i frågan och stödet är brett. Mitt parti har sagt att de vill ha betyg ännu tidigare men jag tycker att vi först måste vänta till det nya, med betyg från sjätte klass, fått sätta sig.

Med tanke på att det arbete som Dammhagskolan genomgått och fortfarande bedriver, är resurskrävande, ställde Landskrona Direkt frågan om den svenska skolan inte borde få mer pengar?
– Vi har redan tillfört mer pengar och dessutom återuppstartat speciallärarutbildningar.

Efter skolbesöket styrdes kosan till Pumphuset där statsministern lunchade på torsk från Öresund tillsammans med lokala moderata politiker.


Albaniens självständighetsförklaringen skedde den 28 november 1912. Det vill säga på dagen hundra år sedan. Något statsminsitern fick veta av eleverna.
– Det visste jag inte Alltid lär man sig något nytt, sa statsministern.


Fredrik Reinfeldt i samspråk med rektor Fredrik Vigre och lärare Tina Leinonen.


Ett avspänt samtal i lärarrummet omgivna som man var av press, säkerhetspersonal och staben runt Fredrik Reinfeldt.


Eleverna hade massor av frågor till statsminstern och var inte blyga för att ställa dem.


En kille från Afghanistan passade på att hälsa på statsministern.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser