Annons

(S)kapa ett naturreservat kring Lill-Olas

Det är inte bara länsstyrelsen som är kritisk mot flytten av campingen till Lill-Olas, även bland Lanskronaborna finns det motstånd.

Inte mindre än 2 600 namnunderskrifter mot camping-flytten överlämnades vid måndagens möte med kommunfullmäktige till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).
– Vi visste att engagemanget för frågan var stort bland Landskronaborna och att det var så här stort visar bara att kommunledningen är inne på fel spår när man till varje pris vill driva frågan om campingens flytt, konstaterade socialdemokraternas gruppledare Alinda Zimmander när hon överlämnade namnlistorna i anslutning till att motionen ”Skydda kommunens exklusiva naturvärden” lämnades in för behandling.

Annons
 

I motionen kräver Socialdemokraterna att ett naturreservat skapas omfattande den geografiska utbredningen kring Säbybäcken, Erikstorp, Stugbyn, Lill-Olas upp mot Vallabäcken.
– Det här är planer som funnits en tid, redan 2003 presenterade länsstyrelsen tankegårngar i den här riktningen, förklarade Niklas Karlsson som tillsammans med Lars Svensson, Alinda Zimmander, Annbritt Andersson och Bo Frid undertecknat motionen.

Länsstyrelsens planer på naturreservat finns med i dokumentet ”Närmare till naturen i Skåne – skydd av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård” och här pågår arbetet fortfarande.
– Länsstyrelsen riktade hård kritik mot detaljplanen för Lill-Olas området och tog där fasta på bland annat risken för stranderosion och att området är av riksintresse för friluftsliv. I vår kritik har vi också lyft fram områdets naturvärden, men tyvärr inte fått gehör från den styrande majoriteten. Förhoppningsvis tar man till sig synpunkterna från alla som undertecknat namnlistorna mot exploateringen av Lill-Olas och flytten av campingen, förklarade Niklas Karlsson och menade vidare att det finns förutsättningar att nå en bred uppgörelse om byggplanerna.
– Efter det stora markköpet för några år sedan har kommunen mark så det räcker och dessutom finns tid att göra nya planer eftersom det råder stiltje på byggmarknaden. Men det förutsätter att kommunledningen lägger prestigen åt sidan och plockar bort Lill-Olas och campingen ur byggplanerna.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser