Annons

Näringslivet får vara med i jobbprojekt

När fullmäktige i går skulle anta en kompletteringsbudget till den
budget som antogs i juni kom debatten mycket att handla om den
särskilda arbetsmarknadssatsning där det uppdras åt individ- och
familjenämnden att genomföra ett anställningsprogram för 10 miljoner
kronor.
I stora drag var politikerna överens och välkommande idén med ett arbetsprojekt för 56 bidragstagare.
Oenighet rådde om det privata näringslivet skulle få förmånen till gratis arbetskraft samt om KF skulle få ta del  av och besluta över riktlinjerna innan projektet startade.
Niklas Karlsson (S) ansåg att kommunfulläktige skulle få besluta om
riktlinjerna och fick oväntat medhåll av Marko Huttunen (M).
– Det är rimligt. Jag är ganska positiv till att få tillbaka detta
till KF,
menade moderaten och vidhöll sin ståndpunkt när frågan gick till
votering.
– Det handlar inte om brist på förtroende för personal eller nämnden utan om att det är kommunfullmäktige som ytterst bär ansvaret och då ska vi fatta beslut om riktlinjer. Det är inte att detaljstyra, sa han.

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) ansåg att individ- och familjenämnden ska ha fokus på arbetsmarknadspolitiken.
– Det finns politiker som är skickade att sköta detta, menade han och
syftade på nämndsledamöterna med partikollegan Jan-Allan Beer i
spetsen.

Annons
 

Debatten om det kunde leda till en snedvriden konkurrens mellan
företag blev lång och engagerade flera ledamöter.
Villkoren på arbetsmarknaden måste vara lika för alla företag. Det
tror jag att Svenskt Näringsliv, Företagarna och andra
företagarerepresentanter håller med mig om
, sa Niklas Karlsson (S) som
menade att det privata näringslivet skulle hållas utanför projektet.

– Utgångspunkten är inte systemet utan den enskilda människan. Det
handlar inte om att försörja enskilda företag utan att få individen i
sysselsättning, om det sen sker inom det offentliga eller privata
kvittar mig lika
, kontrade Torkild Strandberg (FP).

Efter  två timmars debatterande gick kommunstyrelsens
kompletteringsbudget igenom tillsammans med tre tilläggsyrkande från
Sverigedemokraterna, vilka bland annat gällde att få socionomer att
stanna kvar på sina tjänster i kommunen samt att det till nästa års
budget anslås medel för en skate- och klätterpark.

I övrigt noteras att den enda punkten som det fanns motsägande
åsikter om, var att tilläggsbudgetera 5 miljoner kronor till
kommunstyrelsen för oförutsedda kostnader. Något S och V var emot men
fick vika sig för majoriteten.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser