Annons

Bidde det inget kulturhus?

Ni minns säkert Marie Öhgrens strid för Bio Maxims överlevnad.  En oro för framtidens biovisningar fick fotfäste och med anledning av detta skrev socialdemokraterna Leif Olin och Niklas Karlsson en motion till kommunfullmäktige ”Satsa på bio i Landskrona”.  Motionen antogs och för att göra en lång historia något kortare fick tre arkitektkontor i uppdrag att komma med lösningar. Det hela  utmynnade i att ett konkret förslag förordades av kulturnämnden. Landskronaborna kunde se fram emot ett tillbyggt kulturhus för digital teknik på teatern.  Bekymret var att politikerna inte hittade pengar som behövdes för bygget.  Vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober fanns ”Kulturhuset” åter på dagordningen.
Under punkten  ”Verkställighet av beslut av Kommunfullmäktige”, beslöts nu att huset inte längre är föremål för fortsatt bevakning.
Skumt ansåg motionären Leif Olin som undrade hur detta kom sig? Och inne på samma linje är hans S-kollega i kulturnämnden, vice ordföranden Bo Frid.
–  Det innebär i praktiken att frågan definitivt är avförd från den politiska agendan, menar han och klandrar den styrande treklövern för att ”vända kappan efter vinden”.
– Sedan tidigare har en enig kulturnämnd beslutat att förespråka byggandet av Kulturhuset/Digitala huset i anslutning till teatern. Nu backar de borgerliga ledamöterna med ordförande Gunlög Stenfelt (FP)  i spetsen och säger att vi väl får försöka få in motsvarande verksamhet i befintliga lokaler, säger Bo Frid.
Vid förra veckans möte i kulturnämnden var Kulturhuset uppe som rapport på dagordningen.
Om det nu inte blir ett kulturhus så måste vi se över möjligheterna att få till den efterfrågade tekniken i någon annan lokal, menar förvaltningschef Göran Nyström som också påtalat bristerna som finns i den nuvarande teatern för politikerna i nämnden.
– Det gjordes en genomgripande renovering 2001 i samband med teaterns 100 –årsjubileum. Det var dock bara den publika delen som fick detta. Allt annat är eftersatt. Inte sedan 1960-talet har det hänt något bakom scen.  Scengolvet behöver bytas. Köket, förråden och restaurangen behöver uppdateras  för att motsvara dagens hygieniska krav. Inlastningen på baksidan är omodern. Detta är saker som vi tänkt åtgärda i samband med tillbygganden av kulturhuset. Nu får vi istället uppdra åt fastighetskontoret att titta på lösningar och ekonomi för detta, säger Göran Nyström.

– Tidigast 2015 finns det utrymme i den kommunala budgetten för att tillföra en mindre summa till ett kulturhus. Så jag uppskattar att tidigast 2017 kan ett hus vara på plats.  Det innebär ett glapp som nu måste åtgärdas, säger han inte utan en viss irritation mot kommunstyrelsen som valt att inte längre ha ärendet under bevakning.
– Det är KS som gjort ett misstag. Vi var ålagda att ta fram ett förslag till kulturhus. Det är gjort. Jag vet inte varför det fastnat hos de.

Annons
 

Socialdemokraterna menar att ett kulturhus skulle tillföra flera väsentliga värden utöver en konsertscen och biosalonger.
– Som mötesplats skulle huset fylla en viktig roll och bidra till att fler människor rörde sig i centrum efter affärernas stängningstid och därigenom bidra till ökad trygghet och trivsel. Staden skulle tillföras lokaler för konferenser. Detta är något som saknas idag, säger Bo Frid och menar att ett startskott för byggandet också varit en signal på att Landskrona är en attraktiv kulturstad där man gärna bosatt sig.
– Kommunfullmäktiges beslut och de borgerliga kulturnämndsledamöternas helomvändning är en tydlig signal om hur lågt prioriterade kulturfrågor är, säger Bo Frid och avlsutar med att dra en parallell till sagan om Mäster Skräddare.
– Det bidde ingenting!

Läs mer:

  • Stor enighet bakom kulturhus
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser