Annons

Landskronas framtid

Översiktsplanering berör alla som lever och verkar i Landskrona och handlar om att utveckla, förändra och bevara vår gemensamma livsmiljö.
Landskrona står inför ett omfattande förnyelsearbete. Bland annat har ett arbete med en ny översiktsplan precis påbörjats. Översiktsplaneringens främsta syfte är att ta ställning till kommunens långsiktiga utveckling och ta fram strategier för att lyckas nå dit.

På torsdag klockan 18.30  i filmsalen på Landskrona museum kan du lyssna på när stadsbyggnadsförvaltningens medarbetare berättar om översiktsplanering och framför allt översiktsplanering i Landskrona.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser