Annons

Anders Karlsson ställde frågor till ministrar gällande Pilkington

För drygt två veckor sedan kom beskedet till de anställda på Pilkington att enheten i Landskrona kommer att läggas ner. Igår fick de 230 anställda på företagets fabrik i Halmstad samma besked. Anders Karlsson (S) från Landskrona är riksdagsledamot och han har med anledning av detta ställt frågor till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) och till näringsminister Annie Lööf (C).

Till Hillevi Engström ställde Anders Karlsson frågan vilka initiativ hon avser ta så att kommun och arbetsförmedling obligatoriskt förbereds en viss tid före större varsel och företagsnedläggningar så att olika åtgärder snabbt kan komma i gång.
Hon svarar att hon tror att dagens regler räcker.
– När det handlar om att fler än 100 personer ska sägas upp ska arbetsgivaren informera Arbetsförmedlingen senast sex månader i förväg, skriver hon bland annat i sitt svar och fortsätter.
– Varselreglerna ger Arbetsförmedlingen tid att planera och vidta de åtgärder som behövs för att underlätta omställningen för berörd personal.

Annons
 

Annie Lööf fick frågan vilka näringspolitiska initiativ hon avser ta för att möta avindustrialiseringen av Sverige med den växande arbetslöshet denna innebär, bland annat mot bakgrund av att Pilkingtons lägger ner sin bilglastillverkning i Landskrona.
Hennes långa svar handlar mycket om utbildning, skatter och innovationer.
– För att den svenska ekonomin även fortsättningsvis ska ha goda förutsättningar att möta utmaningar till följd av en globaliserad ekonomi, satsar regeringen på en rad reformer i den senaste budgetpropositionen för att Sverige ska ha välutbildad arbetskraft och för att fler människor ska komma ut i en meningsfull sysselsättning, skriver hon och förtydligar.
– Det handlar om reformer för att öka möjligheterna att driva företag och stärka svensk konkurrenskraft, bland annat genom att föreslå en sänkning av bolagsskatten och införande av ett investeraravdrag. Regeringen har också nyligen presenterat såväl en forsknings- och innovationsproposition som en infrastrukturproposition. Även dessa insatser stimulerar jobb och företagande runt om i Sverige.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser