Annons

Advokatens roll på Frimurarnas OnsdagsAkademi

Vid Frimurarnas OnsdagsAkademis sista föredrag för terminen behandlade advokaten Stig Brunnström advokatens roll i en rättsstat som Sverige.

Grundläggande för att diskutera advokatens roll blir lite som, för att citera fd HD:s ordförande Johan Munck, ”att diskutera vattnets roll för sjöfarten”.
I ett samhälle som blir allt mer genomreglerat av olika lagar och förordningar blir advokatens roll än viktigare för att tillvarata den enskildes och företagens intressen och advokaten får en närmast avgörande roll för att tillse att europa-konventionen efterlevs. Detta såväl i lagstiftningsarbetet som ute i den praktiska verkligheten, vilket bl.a. kunnat följas i olika TV-rättegångar på senaste tiden.
Advokatens roll är en jurist som yrkesmässigt antingen tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster eller biträder en klient inför domstol och myndighet framhöll Brunnström.
Som försvarsadvokat biträder advokaten den tilltalade i ett brottmål. I Sverige förordnas som regel en försvarsadvokat som offentlig försvarare. En advokat kan uppträda som försvarare även utan ett sådant förordnande. Fördraget varvades med lokala juridiska fall som satt sig i minnet på föredragshållaren och som visar på de omväxlande roller, både i privat- och företagsmål, som kan vara en advokats vardag.
De intresserade åhörarna ställde avslutningsvis en hel del frågor som bidrog till en livlig diskussion om olika rättsliga spörsmål, meddelar Benny Jönsson.

Annons
 

Nästa arrangemang i OnsdagsAkademin är den traditionella gåsamiddan den 17 november där det bjuds på knaperstekt skånsk gås med tillbehör.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser