Annons

Gymnasieledningen lyssnade på eleverna  – studentdagen blir den 14 juni 2013

Inför jubileumsåret 2013 då Landskrona fyller 600 år föreslog utbildningsförvaltningen att gymnasieelevernas studentfirande skulle uppmärksammas ytterligare genom att förläggas på nationaldagen den 6 juni. Efter att ledningen har lyssnat på eleverna blir studenten som tidigare planerat, den 14 juni nästa år.

Studenten 6 juni var tänkt att bli en i raden av många programpunkter under jubileumsåret som utbildningsförvaltningen ansvarade för. Efter samtal med och undersökningar bland gymnasieskolornas elever har nu utbildningsförvaltningen beslutat att studentfirandet 2013 blir den 14 juni i enlighet med de läsårstider som tidigare beslutats.
– Vi fick inte det positiva gensvar vi hade hoppats på när vi frågade eleverna, säger verksamhetschefen för gymnasiet, Christian Olsson, som ansvarar för läsårets planering.

Annons
 

– Eftersom denna dag är så otroligt viktig för våra elever blev deras synpunkter avgörande för beslutet, fortsätter han.
– Jag lovade eleverna att jag skulle lyssna på dem och jag hoppas att de nu fått bekräftat att de kan påverka våra beslut.

Beslutet har förankrats hos personal och elever samt även med den kommitté som ansvarar för 600-årsjubileet. Utbildningsförvaltningen planerar att låta jubileet prägla studentfirandet för att dagen ska få ytterligare uppmärksamhet och bli ett fantastiskt minne för studenterna.

Dessutom kommer studentbalen 2013 att påverkas av jubileet. Genom att via jubileumsanslag hjälpa till med finansieringen av balen möjliggör utbildningsförvaltningen att fler studenter kan delta i balen. Balen som arrangeras 24 maj kommer även den att ha kopplingar till 600-årsjubileet, ett evenemang som är under planering.
– Genom att subventionera kostnaderna för balen hoppas vi att fler väljer att delta, ett bra exempel på hur förvaltningens prioriterade arbetsområde kring inkludering kan fungera i praktiken, avslutar Christian Olsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser