Annons

Triangeldramat har fått en upplösning

Triangeldramat har troligtvis fått ett slut. Först var det S.t Knuts Torg som kom på tal och sedan motionerade socialdemokraterna om att platsen framför stadsbiblioteket skulle namnges för ”Jesper Svenbro Plats” för att hedra akademiledamoten.

Idag kan vi konstatera att platsen redan har ett namn och är prisad under detta. För 13 år sedan delade byggnadsnämnden ut stadsbyggnadspriset åt den då nyrenoverade platsen som fått namnet Triangelplatsen. Åtminstone är det vad man kan utläsa på en plakett på väggen ovanför bokinkastet på fasaden till stadsbiblioteket. Här står det att läsa:

Annons
 

BYGGNADSNÄMNDENS
STADSBYGGNADSPRIS
1999
tilldelas
TRIANGELPLATSEN
framför fd brandstationen

Stadens jubileumskommitté gjorde genom kanslichef Stefan Johansson och projektledare Olle Larsson i slutet av oktober en framställan till stadsbyggnadsnämnden om att dessa skulle anta förslaget S.t Knuts Torg.
– Beslut i frågan önskas skyndsamt då vi har för avsikt att presentera ett heltäckande jubileumsprogram den 1 december, skriver man, detta då det lördagen den 24 augusti 2013 planerats för en invigning av just S:t Knuts Torg.

Nämnden beslutade dock att inte gå jubileumskommittén till mötes. Argumentet var emellertid inte att platsen redan fått ett namn i samband med stadsbyggnadspriset 1999, utan därför att nämnden bereder bara namnärenden som direkt är kopplade till adressättning eller då unik beteckning på trakt/kvarter krävs i fastighetsregistret.
– Visst, det kan ske undantag från detta. Det är ingen praxis men så har inte skett på säkert 20 år, säger stadsbyggnadschef Per Fredrik von Platen.

”Det är en rolig Grönköpingshistori”

Vad som nu sker och om jubileumskommittén har befogenhet att namnge platsen kan han inte svara på.
Finns det någon annan instans i kommunen som finner behov av att namnge platsen till S:t Knuts Torg, så har nämnden inga invändningar mot detta, säger en leende Per Fredrik von Platen.
Tittar man sen i detaljplanen så är platsen dessutom att betrakta som en park och inte ett torg. Det är en rolig Grönköpingshistoria.

Socialdemokraten Jörn Jönsson som tillsammans med partivännen Bo Frid motionerade om ”Jesper Svenbro Plats”, kan inte låta bli att le när han får höra talas om historien.
Triangelplatsen? Det hade jag lika lite koll på som jubileumskommittén. Då löser det sig på ett bra sätt, trots allt. Vi ville naturligtvis hedra Svenbro med vår motion. Men lika mycket var det en protest mot att Lennart Söderberg och några till skulle få ge namn åt platsen. S:t Knuts Gille, vad är det? Knappast en förening dit alla är välkomna, säger Jörn Jönsson.

Uppgifterna om Triangelplatsen kommer även som en nyhet för Stefan Johansson.
– Det, tillsammans med nämndens svar får nu gå tillbaka till jubileumskommittén som får överväga och ta ställning till om de ska gå vidare, avslutar han.


I december 1999 fattade byggnadsnämnden beslut om att Triangelplatsen skulle erhålla det årets stadsbyggnadspris. Nu liksom då fanns Roy Wernberg (S), Stig Hansson (S) och Karin Strandberg (FP) med i byggnadsnämnden.


Triangelplatsen namnges i protokollet men registrerades aldrig officiellt då det inte är en adress eller plats för fastighetsregistret.


Skylten som förkunnar platsens namn sitter på väggen till stadsbiblioteket.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser