Annons

Fotograf får statligt arbetsstipendium

Sveriges Konstnärsnämnd har tilldelat konstnären och fotografen Thomas H Johnsson ett arbetsstipendium på 100 000 kronor. Stipendiet är skattefritt och är inte ersättning för arbete och innebär inte att något anställningsförhållande uppstår mellan stipendiaten och Konstnärsnämnden.
– Rent konkret betyder stipendiet att jag kan gå och klippa mig. Sen kan ett stipendie av den här digniteten såklart även ses som ett officiellt erkännande, och jag är naturligtvis både smickrad och glad, men framförallt ger det mig en tids arbetsro. En konstnärs arbete handlar ofta väldigt mycket om att isolera sig och arbeta koncentrerat, och det kan jag göra lite mer fokuserat nu, säger Thomas H Johnsson.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete och leds av en styrelse med högst elva ledamöter som utses av regeringen.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser