Annons

Åtta musiktalanger hedrades

Vid en ceremoni i Landskrona stadshus på Elisabeth Jaders födelsedag den 2 november delades året stipendier ur Jaderska Musikfonden ut. Det var 20:e gången som unga musikstuderande i Landskrona fick ta del av musikfondens medel. Årets stipendiesumma var 150 000 kronor, varav sju unga musikstuderande på eftergymnasial nivå erhöll vardera 20 000 kronor och en 14-årig violinist fick 10 000 kronor.
Merparten av stipendiaterna fanns på plats vid ceremonin men några, på grund av studier i utlandet, representerades av familjemedlemmar.

Årets stipendiater är Julia Andersson, Kim Bergkvist, Jonathan Böiers, Jenny Fransson, Nick Klaman, Emma Rosenberg, Frida Touray samt David Petersson Eklundh. Stipendierna överräcktes av ordförande i stadsfullmäktige Lennart Söderberg.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser