Annons

Socialdemokraterna kritiska mot förslag om skolflytt

I början av 2012 berättade den styrande treklövern för socialdemokraterna att man planerade en större skolflytt. Målet var bland annat att få ner gymnasieskolan i centrum. Från början var Socialdemokraterna försiktigt positiva till planerna men efterhand har tonläget förändrats och en av anledningarna till detta är att oppositionen än en gång känner att de inte har fått den information och insyn som de borde ha i en för staden stor och viktig fråga.

Med anledning av detta ville S genom en interpellation ha en ett flertal garantier av Torkild Strandberg (FP). Detta resulterade i en nästan två timmar lång debatt i fullmäktige senast och tonläget var emellanåt mycket hätskt. De styrande gjorde bland annat klart att de var övertygade om att fler ungdomar att söka sig till gymnasiala linjer i kommunen.
Att det varit brist på information höll inte Sverigedemokraterna med om.
– Jag vet inte vad du kräver mer? Vill du vara med och bygga skolan också? frågade sig Stefan Olsson (SD) med blicken riktad mot Lars Svensson (S), som var den som ställt interpellationen.

Annons
 

– Vi har helat tiden varit positiva till förändringen men haft viktiga principiella invändningar. Vi får nu en dålig lösning och vi vill därför klargöra att vi inte står bakom föreliggande förslag i sin nuvarande utformning. Våra frågor och invändningar bemöts med invektiv, personliga påhopp och ifrågasättanden, säger Leif Olin (S), andre vice ordförande i utbildningsnämnden, fullmäktigeledamot för Socialdemokraterna samt före detta lärare, skolledare, skolutvecklare och skolchef.
– Skolomflyttningsprojektet bygger inte på någon analys diskuterad och fastställd i utbildningsnämnden. Tvärtom har den inledande planeringen skett bakom slutna dörrar i Stadshuset. Om nämndsledamöter som representerar majoriteten har fått löpande information vet vi inte. Men vi Socialdemokraterna hölls utanför vilket vi anser är i strid med normalt demokratiskt arbete i en kommun.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser