Annons

Motion: Utveckling av nolltaxa ska ge fler konstgräsplaner

Föreningslivet och barn och ungdomars idrottande är viktigt för kommunen anser Socialdemokraterna. Därför motionerar man nu om att nolltaxan för ungdomsidrotten ska gälla för konstgräsplanerna i kommunen. Partiet vill också att man investerar i konstgräsplaner i samtliga stadsdelar.
”Idrottsstaden Landskrona står inför stora utmaningar. Den så kallade nolltaxan för att ge alla barn och ungdomar goda villkor att kunna delta i idrottslivet måste utvecklas, investeringar vill till för att idrott ska kunna utövas hela året! Barns och ungdomars villkor att idrotta måste bli bättre. Därför krävs ett nära och utvecklat samarbete med kommunens föreningsliv, och goda villkor för föreningarna att bedriva sin verksamhet.” står det bland annat i motionen.

– Nolltaxa i Landskrona betyder att bidragsberättigad förening, som antagits av fritidsnämnden, har tillgång till gratis planer eller lokaler för sin verksamhet i kommunens anläggningar. Men, ingen regel är bra nog om det inte finns undantag och det gäller verksamhet på konstgräs. När första planen anlades i samarbete med BoIS då trycket var stort, infördes en lägre taxa på konstgräs som fortfarande gäller, säger Tom Sörensson, utvecklingsstrateg på fritids- och kulturförvaltningen och det är alltså detta undantag som socialdemokraterna vill ha bort.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser