Annons

Företagare från Landskrona och Svalöv strålar samman

Den 9 november kommer chefer och medarbetare från företag i Landskrona och Svalöv att samlas på Spargodt Gård i Tågarp för en gemensam företagsträff. Förutom att träffas och knyta nya kontakter kommer deltagarna att få en lektion i personligt entreprenörskap av föredragshållaren och författaren Stefan Olsson från Universe Imagine.
– Vi hoppas att träffen blir fullsatt och att samarbetet mellan företag och över kommungränsen är något som vi kan fortsätta med framöver, säger Annika Rundblad från Näringsliv & Destination i Landskrona stad.

Bakom träffen står Landskrona stad och Svalövs kommun som tillsammans driver kompetensutvecklingsprojektet Kilas. I projektet, som är delfinansierat av Svenska ESF-rådet, utbildas medarbetare från 35 små och medelstora företag inom olika områden för att stärka sin roll inom företaget och på arbetsmarknaden.
Sedan projektet startade i april 2011 har ett 50-tal utbildningar genomförts, bland annat inom områdena marknadsföring, IT och ledarskap. Projektet pågår fram till våren 2013.
Ett av målen med projektet är att skapa ett kommunövergripande företagsnätverk.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser