Annons

Omsorgsnämnden kräver nya larm

Omsorgsförvaltningen har försökt få kommunledningen att ta beslut om att de gamla larmen på stadens särskilda boenden ska bytas ut. Något gehör för frågan har dock inte förvaltningen fått och därför har nu omsorgsnämnden uppmanat tjänstemännen att förtydliga sin önskan om nya larm.
– Personalen på dessa enheter har i över ett års tid fått höra att de ska få nya larm eftersom de befintliga inte fungerar tillfredsällande, säger Allinda Zimmander (S), andre vice ordförande i omsorgsnämnden, som befarar det värsta om inget händer snarast.
– Det är inte en fråga om, utan när, det kommer att ske en allvarlig incident på grund av de otillfredsställande larmen. Vår önskan från socialdemokraterna är att man från förvaltningsledningen ska vara ytterst tydliga med vilka konsekvenser och proportioner denna fråga har. För att ett eventuellt ansvar för en olycka med i värsta fall dödlig utgång inte ska ligga på oss i omsorgsnämnden utan på en icke lyssnande och oansvarig kommunledning.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser