Annons

Yrkeslärare på prao i näringslivet

Från och med i hösten kan Skolverket bevilja huvudmän statsbidrag för att ge yrkeslärare möjlighet att delta i praktisk verksamhet ute på̊ en arbetsplats. Enoch Thulingymnasiet har av Skolverket tilldelats ett statsbidrag på 120 000 kronor för att genomföra denna kompetensutveckling för lärare på El- och energiprogrammet och på Industritekniska programmet.

Bidraget är utformat så att huvudmannen står för minst hälften av kostnaderna.  Syftet med den arbetsplatsförlagda utbildningen är att höja kvalitén i utbildningen. Den egna yrkeskompetensen kan snabbt urholkas om den inte uppdateras i takt med den tekniska utvecklingen. Yrkeslärare får genom bidraget möjlighet att med viss regelbundenhet delta i praktisk verksamhet ute på en arbetsplats under minst två veckor.

Annons
 

 Detta är en del i vårt arbete med stadens prioriterade område Näringsliv. Detta kommer stärka våra befintliga och även tillkommande företags möjlighet att få en bra kompetensförsörjning framöver, säger Tomas Johansson chef för utbildningsförvaltningen.

-Vi har gedigen kompetens bland våra yrkeslärare och ser denna satsning som en möjlighet att spetsa till deras kunskaper ytterligare för att göra eleverna mer rustade för framtida yrken, fortsätter Christian Olsson, verksamhetschef för gymnasiet.

Satsningen på yrkeslärare kommer att leda till utökat samarbete med de lokala företagen inom branscherna el och industri. Genom att följa företagens vardag inom dessa områden ökar kunskaperna hos lärarna kring vilka kompetensbehov branschen har.
– En målsättning är att satsningen leder till att samarbetet mellan skola och näringsliv stärks ytterligare, avslutar Christian Olsson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser