Annons

Många ville höra Gloria Campaner

Vid Landskrona kammarmusikförenings konsert den 14 oktober gästades föreningen av den unga men redan mycket välmeriterade italienska pianisten Gloria Campaner. Hon är utnämnd till kulturambassadör för EU och är sedan 2008 Official Steinway & Sons Artist.
– Uppenbarligen hade hennes rykte föregått henne då publiktillströmningen var god och glädjande nog sågs flera ungdomar i auditoriet, meddelar Rolf Linné.

Programmet inleddes med Debussys välkända Suite bergamasque med klassikerpärlan Claire de lune. Av samma tonsättare följde sedan ensatsiga verket L’isle joyeuse.

Annons
 

– Efter paus framfördes Rachmaninovs Moments Musicaux. Verket består av 6 satser och är mycket virtuost till sin karaktär, inte överraskande med tanke på att kompositören var en lysande pianist. Gloria Campaner fick tillfälle att visa upp hela sitt imponerande register såväl beträffande teknik som tolkningsförmåga. Bifallet blev stort och kvitterades med Schumanns Träumerei som extranummer.

Nästa och höstens sista konsert ges den 18 november då Sjöströmska kvartetten gästar oss och framför verk av bl a Beethoven och Mendelssohn.—

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser