Annons

Bostadsbolag vill locka fler invånare med hyresrabatter

Landskrona stad bedriver olika projekt för att locka till sig entreprenörer och kulturutövare. Staden har även ett stort antal inpendlare. Nu vill bostadsföretaget Graflunds ta ett nytt grepp för att locka flera att sluta pendla och istället bosätta sig på orten.

Med första hyran till 100 % rabatt och de följande fem månaderna med en rabatt på 1000 kr/månad hoppas Graflunds locka nya invånare till kommunen.

Annons
 

Landskronas strategiska läge, mitt i Öresundsregionen med dess enorma arbetsmarknad, menar Graflunds borde vara en perfekt bostadsort att utgå ifrån för en stor grupp målgrupp. En målgrupp som Graflunds redan definierat är till exempel studenter vid Lunds universitet.
– Det är svårt att hitta lägenhet i Lund och från Landskrona tar man sig dit på mindre än 30 minuter med tåg. Det som är bra för orten där vi finns är också bra för oss, skriver bolagets informations- och kommunikationschef Anitha Wretling i ett pressmeddelande.

Derome som nu byggt klart i Nyhamn testar även de ett i landet allt oftare förekommande grepp i långkonjunkturens spår. Den som tecknar sig för en av de 39 bostadsrätter i kvarteret Rorsmannen innan nyåret bor kostnadsfritt under ett år.
Det Västsvenska familjeföretaget prisades vid en gala i Varberg i fredags och i samband med denna talades om att det behövs 250 000 nya bostäder i Sverige för att säkra tillväxten men att fokus då bör ligga på hyresrätter.
– Kommunerna uppmanar oss att bygga fler hyresrätter. Det gör vi gärna. Får vi tillgång till rätt mark och detaljplaner som passar vårt sätt att bygga i trä planerar vi för 1000 nya hyresrätter fram till 2020, sa Derome Förvaltnings VD Peter Mossbrant.

Just hyresrätter är idag på tapeten i grannkommunen Helsingborg där stadsbyggnadsnämnden förväntas fatta ett beslut som innebär att kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden tecknar en avsiktsförklaring med Skanska Projektutveckling Hyresbostäder AB. Där Skanska åtar sig att, i samarbete med Helsingborgs stad, producera cirka 100 nya bostäder per år under de kommande 6 åren. Bostäderna ska i huvudsak vara hyresrätter med rimliga hyror. Landskrona Direkt har skickat en fråga till stadbyggnadsförvaltningen om något liknande kan tänkas vara på gång i Landskrona.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser