Annons

”Några trädfällningar är inte aktuella”

Kulturnämndens stöd för att se över platsen framför Landskrona teater,
något som även inkluderar att byggnaden bör synas bättre skymd som den är bakom träd, har rört upp en mindre folkstorm. Nu ger sig fler
politiker in i diskussionerna.

– Några trädfällningar är inte aktuella, understryker Bo Lundgren (FP)
ordförande i teknik- och servicenämnden efter den debatt som följde på att
politikerna i kulturnämnden ställt sig positiva till den skrivelse som
förvaltningschef Göran Nyström författat rörande utformning av platsen
framför Landskrona teater.
Detta har tagit en märklig vändning och rör inte Rådhustorget,
poängterar Gunlög Stenfelt (FP), ordförande i kulturnämnden och menar
att ”det är riktigt trist och obehagligt när diskussionen hamnar fel”.
–  Jag har velat sätta fokus på hur vi lyfter fram våra vackra byggnader. Jag kan idag konstatera att trädfällningar är fel väg. Jag kommer framöver att bidra till en diskussion om hur vi på andra sätt kan framhäva våra byggnader, säger hon.
– Jag står fortfarande bakom den skrivelse vi gör till teknik- och servicenämnden. Det är upp till den förvaltningen att se över möjligheterna att synliggöra teatern bättre och se över platsens utformning.

Något utrymme för att såga ner några träd framför teatern ser inte Bo
Lundgren som även får medhåll av kommunstyrelsens ordförande Torkild
Strandberg (FP).
–  Träd och grönska fyller en viktig funktion i stadsbilden. Några trädfällningar på Rådhustorget eller kring teatern är därför inte aktuella, uttalar de båda folkpartisterna i ett gemensamt pressmeddelande.
– Inför det stundande jubileet där teatern kommer att förses med en
utomhusscen kan vi se över hur området lyfts fram och den vackra
teatern får en tydlig roll i stadsbilden. På samma sätt arbetar vi
till exempel med hur man kan belysa Rådhuset för att lyfta fram den
vackra byggnaden. Dock kommer någon trädfällning inte på tal
, avslutar Bo
Lundgren och Torkild Strandberg.

– Imorgon ska jag underteckna protokollet från kulturnämnden och sedan
går en begäran om att se över platsen till teknik- och servicenämnden.
Så nu är det Bo Lundgren som äger frågan och vi får se om den kommer
upp på dagordningen i hans nämnd,
avslutar Gunlög Stenfelt.

Annons
 

Läs mer:
Läs brevet/begäran som kulturnämnden ställde sig bakom –
Utformning av platsen framför Landskrona teater.

Från i torsdags – Politiker och tjänstemän eniga: Rensa bland träden
framför teatern

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser