Annons

Nya möjligheter för SFI-studerande

Från och med årsskiftet kommer de som läser svenska för invandrare (SFI) att själv kunna välja vilken utbildningsanordnare som ska står för utbildningen. Utbildningsanordnaren måste dock först godkännas av utbildningsförvaltningen. Detta beslut togs av en enig utbildningsnämnd på onsdagen.

När modellen införs i Landskrona har de SFI-studerande i kommunen inte bara möjlighet att välja utbildare i Landskrona utan kan även söka sig till godkända utbildare, såväl kommunala som privata, på andra orter.
– Kundvalssystemet öppnar upp för kreativa nytänkande lösningar. De studerande kan se fram emot utbildningar med olika inriktning och utbildning som är förlagd till tider som möjliggör att man kan kombinera arbete eller praktik med SFI-studier. Vårt syfte med reformen är att fler ska lära sig svenska snabbare och att de studerande fortare ska komma in på arbetsmarknaden, säger Lisa Flinth (FP) ordförande i utbildningsnämnden.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser