Annons

Så blir nya Seminarieskolan

Skolan är ett av Landskrona stads prioriterade områden. I satsningen ingår att skapa en attraktiv grund- och gymnasieskola centralt i Landskrona. I det ingår omflyttningar av skolor samt uppfräschning, anpassning och viss ombyggnad av lokaler.

Först ut är flytten av Dammhagskolan årskurs 7-9 till lokaler som just nu håller på att färdigställas vid Seminarieskolan. Redan vid årsskiftet ska de drygt 200 högstadieeleverna ha flyttat in i lokalerna i det som tidigare kallades A-huset på GA-skolan.

Annons
 

Idag fick politikerna i utbildningsnämnden den första visualiseringen om hur till- och ombyggnaden av Seminarieskolan årskurs 7-9 kommer att se ut. Arkitekt, Annette Sergel vid Magasin A, som tidigare bland annat ansvarat för ombygganden av stallet på Säbyholms Montessori till moderna skollokaler, håller i tåtarna även denna gång.
– På Seminarieskolan har vi jobbat mycket med flöden. Hur elever och personal kommer att röra sig i och kring byggnaden, förtydligar  arkitekten som låter uppföra en ny entré till skolan inne på gården.
– Här blir väderstrecken rätt vid rast.
Strax innanför entrén skapas ett elevtorg som blir ett nav i skolan. Här kommer lärarnas kopiering att finnas, liksom samlingssal, skolvärd och elevvård.
Ändamålsenliga multiklassrum där bild, musik, etcetera ska bedrivas, byggs. NO-, hemkunskap- och slöjdsalar finns sedan tidigare. Även ljuset och genomsikten blir en viktig ingrediens.
– Det blir många glasade ytor, exempelvis dörrarna in till klassrummen, säger arkitekten.

– Varje klass får dessutom ett hemklassrum som blir elevens fasta punkt. Jag tror mycket på att det skapar trygghet,
säger rektor Fredrik Vigre.
Varje klassrum kommer att utrustas med så kallade smartboards, det vill säga en interaktiv skrivtavla som är som en stor skärm vilken ansluts till en dator som ersätter de traditionella whiteboardtavlorna.
– Kostnaden för om- och tillbyggnaden av Seminarieskolan är beräknad till 15 miljoner kronor. Det vill säga runt hälften av de 29.5 miljoner som vi har till vårt förfogande för hela flytten som i etapp två innebär att Dammhagskolan byggs om till gymnasieskola för de högskoleförberedande linjerna som idag finns på Allvar Gullstrand. Och sedan i etapp tre innebär att Komvux flyttar in på Guldängen (Gullstrand), berättar Tomas Johansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen.
– Lägg därtill att vi har fått ett extraanslag av fullmäktige på 2,5 miljoner för att utrusta de nya skolorna.

Till höstterminen 2013 ska sedan gymnasiet i centrum stå klart.
– Här rör det sig om drygt 300 elever som flyttar in. Båda skolorna kommer att ha en kapacitet på ungefär ytterligare 100 elever, säger Tomas Johansson och reflekterar över att Dammhagskolan  även tidigare ändrat skepnad.
Kvarteret heter än idag ”kvarteret Läroverket” och snart kommer det att göra skäl för sitt namn i en ny tappning, menar skolchefen.


Det är i den gula byggnaden som högstadieskolan kommer att finnas.
Illustration:Magasin A.


Vy över elevtorget. Illustration:Magasin A.


Elevcafé. Illustration:Magasin A.


Uppehållsyta med det nya trapphuset i bakgrunden. Illustration:Magasin A.


Klassrum med plats för 24 elever. Illustration:Magasin A.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser