Annons

Landskronahem och Folkets Hus stannar på Västra Fäladen

Nu är det klart, Landskronahems huvudkontor stannar på Västra Fäladen samtidigt byggs lokalerna ut så även Västra Fäladens Folkets Husförening kan bli kvar. En slutgiltig lösning har alltså äntligen nåtts i förhandlingarna mellan bolaget och föreningen och parterna är nöjda med utgången. – Det är väldigt skönt. Nu kommer vi få en samlingsplats som är up-to-date samtidigt kan vi behålla föreningarna som hyr in sig hos oss. Inte minst PRO Västra, säger Hans-Eric Palmqvist, ordförande i Västra Fäladens Folkets Husförening. Lösningen som ordföranden anser var den bästa möjliga, består i en ombyggnad av kvarvarande lokalyta på 115 kvm samt en tillbyggnad på cirka 225 kvm för det nya Folkets Hus. Om- och tillbyggnaden hoppas parterna ska vara färdigställd till sommaren 2013. Föreningens nya årshyra kommer att hamna på 320 000 kronor, vilket är en höjning med 100 000 kronor jämfört med idag. Ett belopp som Landskronahem och Folkets Husföreningen hoppades att kommunstyrelsen skulle kunna tänka sig att stå för. Något man också beviljade enigt vid dagens KS-möte. Föreningen får därmed 100 000 kronor årligen som ett tillägg fram till och med utgången av 2016. När frågan ventilerades i Landskronahems styrelse reserverade sig Leif Thorsell (M) mot tillbyggnaden. – Min reservation är en logisk konsekvens av att Landskronahem inte flyttar sitt huvudkontor. Jag har försökt få majoritet i styrelsen att besluta om en flytt till en mer publik och central plats. Om en flytt av huvudkontoret skett skulle en utbyggnad av lokalerna på Västra Fäladen inte behövas och staden skulle inte heller behöva skjuta till ytterligare skattemedel till Folkets Hus, säger han i en kommentar.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser